fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przewodność cieplna jaką wykazują betony uzależniona jest od kilku czynników. Jednym z nich jest rodzaj skał, z których pochodzi kruszywo. Według Chabrela betony, które wykonuje się z kruszywa pucoolanowego mają lepsze własności izolacyjne niż betony wykonywane z pumeksu naturalnego. Tłumaczone jest to większym zawilgoceniem sorpcyjnym, które wykazuje beton pumeksowy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Chabrel wykazał też, że beton pumeksowy o ciężarze objętościowym wynoszącym około 1000 kg/m3 ma taką samą przewodność cieplną jak beton z pucolanów o ciężarze objętościowym wynoszącym 1300 kg/m3. Autorzy niemieccy tacy jak Cammerer czy Reinsdorf nie omawiają betonów pucolanowych. Ograniczają się oni jedynie do betonów pumeksowych, których własności określają jak bardzo dobre. Według Reinsdofra wartość współczynnika przewodności cieplnej dla betonów pumeksowych jest taka sama jak dla betonów z żużla granulowanego. W przypadku betonów z pumeksu naturalnego kapilarne podciąganie wody jest małe. Wysychanie natomiast jest bardzo powolne.[uprawnienia budowlane]

Wpływ rodzaju skał na przewodność cieplną betonów
Wpływ rodzaju skał na przewodność cieplną betonów

Betonu z gruzu ceglanego

Betony, które wykonywane są z gruzu ceglanego wykazują znaczny spadek wartości izolacyjnej podczas zawilgocenia. Jest to spowodowane tym, że przy takim samym ciężarze objętościowym jaki posiadają żużlobetonu mają one bardziej niekorzystny współczynnik przewodności cieplnej. Kruszywa posiadają dużą niejednorodność. Przez to mogą występować znaczne różnice we własnościach ciepło fizycznych. Głównie można to zaobserwować w kapilarnym podciąganiu wody oraz w praktycznej zawartości betonu.[uprawnienia budowlane testy

Betony z żużla paleniskowego

W betonach z żużla paleniskowego możemy obserwować znaczne różnice we własnościach fizycznych. Jest to spowodowane bardzo dużą różnorodnością żużla paleniskowego. Różnice we własnościach można zauważyć głównie w sorpcji wilgoci oraz przewodności cieplnej. Dla wilgotności względnej powietrza wynoszącej 100% zawilgocenie sorpcyjne wynosi 8-16%. Fokin podaje natomiast mniejsze wartości zawilgocenia żużlobetonu wynoszące tylko 4%. Przewodność cieplna jaką wykazuje żużlobeton badana była wiele razy zarówno w kraju jak i za granicą.[akty uprawnienia budowlane]

Betony z żużla wielkopiecowego

Betony, które wykonuje się z żużla wielkopiecowego mają korzystniejszą przewodność cieplną niż betony lekkie, które posiadają taki sam ciężar objętościowy. Tłumaczy się to obecnością fazy szklistej w żużlu. Tworzywa, które mają strukturę szklistą charakteryzują się niższą przewodnością cieplną niż tworzywa krystaliczne. Wartość sorpcji wilgoci dla betonów z żużla wielkopiecowego wynosi około 4%. Jest to więc wartość znacznie mniejsza niż w przypadku żużlobetonów paleniskowych. Kapilarne podciąganie wody podczas 6 godzin wynosi prawie tyle samo dla tych typów betonów. W pierwszych godzinach natomiast odbywa się ono wolniej dla betonów z żużla wielkopiecowego.[egzamin na uprawnienia budowlane] Uwagi te odnoszą się zarówno do wszystkich rodzajów żużlobetonów wielkopiecowych jak i żużlów kawałkowych, granulowanych i pumeksowych.  Betony, które wykonywane są z żużla kawałkowego mają większy ciężar objętościowy niż pozostałe żużle wielkopiecowe. Przez to mają one też większą przewodność cieplną. W literaturze można spotkać się z różnymi wartościami współczynnika przewodności cieplnej dla betonów z żużli wielkopiecowych.

Badania przeprowadzone w Rosji

W Rosji przeprowadzone zostały badania w Instytucie Fizyki Budowlanej. Wykazały one, że wartość współczynnika przewodności cieplnej dla betonu pumeksowego wynosi od 0,26 do 0,4 dla ciężarze objętościowym wynoszącym 1200-1850 kg/m3. Podczas tych badań dla betonów o różnym ciężarze objętościowym otrzymano taką samą przewodność cieplną oraz odwrotnie. W przypadku betonów o takiej samej wartości ciężaru objętościowego można otrzymać różne wartości współczynnika. Może być to wytłumaczone różnicami w uziarnieniu kruszywa, z której wynika różna porowatość betonu.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com