fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przyczyny zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych

Postęp cywilizacyjna stale pozwala nam na wcielanie w życie nowych udogodnień. Jednym z takich udogodnień, które w ogromnym stopniu ułatwiło funkcjonowanie w miastach, było rozprowadzenie kanalizacji ściekowej. Jej brak z oczywistych względów był bardzo uciążliwy.

Mimo to, do dziś na świecie znajdują się obszary, na których brakuje odpływu ścieków. Są to przede wszystkim tereny o nikłej urbanizacji. Ujście zanieczyszczeń należy więc zastąpić szambem. W ogromnych zbiornikach, często zakopanych w ziemi, składuje się wszelkie ścieki wyprodukowane przez człowieka.

Niestety, to właśnie szamba stanowią główną przyczynę zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych. (uprawnienia budowlane)

Wody podziemne a powierzchniowe

W pojęciu wód podziemnych mieści się wszelkie rzeki i jeziora. Jeśli takie źródła wody znajdują się w pobliżu nagromadzenia zbiorników na ścieki, znacząco wzrasta ryzyko ich skażenia. (testy na uprawnienia budowlane)

Jako wody podziemne rozumie się warstwy wodonośne, które mieszczą się pod powierzchnią ziemi. One również mogą zostać zanieczyszczone ściekami ze zbiorników bezodpływowych.

Pestycydy oraz nawozy są jednym z najczęstszym powodem skażenia wód gruntowych

Po za ściekami i mieszczącymi je nieszczelnymi zbiornikami (szamba), największym trucicielem są pestycydy. Środki ochrony rośliny, czyli pestycydy stosowane głównie w rolnictwie oraz nawozy stosowane przy uprawie roślin, zatruwają glebę te poprzez zjawisko przesączania przedostają się do wód gruntowych, zwiększając żyzność gleby ale i jednocześnie powodując skażenie podziemnych oraz okolicznych powierzchniowych ujęć wody takich jak rzeki i jeziora. W takim przypadku, ze skażonych ujęć wody, dostarcza się ją do instalacji zasilających układy wody pitnej, na przykład przydomowe studnie ( akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów )

Jakość wody na terenach skażonych

Oczywistym jest fakt, że w ściekach znajduje się multum substancji szkodliwych. Są to między innymi chlorki, fosforany, siarczany, a w głównej mierze również azotany. Jeśli przenikną one do źródeł wody pitnej czy użytkowej, stanowią bardzo duże zagrożenie. Zagrożenie te dotyczy przede wszystkim ludzi oraz zwierząt hodowlanych. Te dwie grupy mają do czynienia ze skażoną wodą na co dzień. W takiej sytuacji nie da się uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Konsekwencje zdrowotne spowodowane kontaktem z wodami skażonymi

To właśnie z powodu kontaktu ludzi z wodami skażonymi, w historii odnotowało się wiele epidemii cholery oraz tyfusu. Te choroby śmiertelne zabrały ze sobą tysiące ludzi. (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)

Warto również wspomnieć, że skażone wody to nie tylko ryzyko kontaktu ze związkami chemicznymi. Znajdują się w nich również drobnoustroje i pasożyty, które w najlepszym przypadku mogą prowadzić jedynie do zatrucia.

Badania wód skażonych wykazały również obecność w nich kadmu, ołowiu czy rtęci. Należy więc wysnuć z tego konkluzję, że obcowanie z wodami skażonymi mogą mieć działanie rakotwórcze. Mogą one także wpływać na problemy z płodnością czy prawidłowy rozwój dziecka w łonie matki. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)


Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com