fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Węże wyrzutowe stosowane są do odprowadzania materiału do dyszy wylotowej. Węże te wykonywane są z gumy i następnie wzmacnia się je za pomocą kilku wkładek wykonanych z tkaniny. Średnica tych węży uzależniona jest od uziarnienia mieszanki torkretu oraz wydajności torkretnicy. W firmie Torkret stosowane są węże, które mają średnicę wynoszącą od 19 do 35 milimetrów. W Ameryce natomiast stosowane są węże wyrzutowe, których średnice wynoszą od 20 do 100 milimetrów.[segregator uprawnienia budowlane]

Węże wyrzutowe
Węże wyrzutowe

Dysza wylotowa

Dysza wylotowa zwana również wyrzutnicą stanowi pewnego rodzaju nasadkę, którą umieszcza się na wylocie węża wyrzutowego. W dyszy ma miejsce proces mieszania suchej mieszanki z wodą, która jest doprowadzana osobnym wężem. Dysza złożona jest z komory mieszania oraz wylotu. Komora mieszania łączy się z pierścieniem wodny, który ma skośne otwory. Przez otwory te woda wnika do komory mieszania i dzięki temu dochodzi do zwilżenia mieszanki. Wylot dyszy jest stożkowy i zwęża się on ku jej ujściu.[egzamin na uprawnienia budowlane] Średnica jaką posiada dysza uzależniona jest od uziarnienia kruszywa oraz wydajności torkretnicy. W celu wytworzenia potrzebnego ciśnienia możliwe jest wykorzystanie sprężarki, które normalnie są stosowane w budownictwie. Warunkiem jest zapewnienie odpowiedniej wydajności torkretnicy.

Porównanie torkretu z wyprawami nanoszonymi ręcznie

Torkret pod kilkoma względami różni się od wypraw nanoszonych ręcznie. Jego głównymi zaletami na tle innych jest między innymi jego wytrzymałość, która jest 2,5-3 razy wyższa. Przyczepność torkretu do pokrywanych powierzchni jest większa 3krotnie. Z tego właśnie powodu można stosować go do naprawiania uszkodzonych elementów oraz do wykonywania wypraw oraz powłok. Porowatość torkretu jest niższa o 10%. Torkret charakteryzuje się również większą szczelnością, mrozoodpornością oraz odpornością na agresję chemiczną.[uprawnienia budowlane testy]

Torkretowana powierzchnia

Powierzchnia, która ma być torkretowana powinna zostać starannie oczyszczona. W przypadku otynkowanych powierzchni powinno się z nich usunąć zewnętrzną powłokę wyprawy. Z betonu natomiast należy usunąć zewnętrzną warstwę skrystalizowanego zaczynu cementowego. Podczas naprawiania konstrukcji uszkodzone warstwy powinny zostać dokładnie oczyszczone oraz skute. Jeżeli torkretowana jest powierzchna konstrukcji wykonanej z betonu wykonana co najwyżej przed 48 godzinami to może zostać ona torkretowana bez konieczności usuwania wierzchniej warstwy betonu.[akty uprawnienia budowlane] Bezpośrednio przed procesem torkretowania powierzchnię oczyszcza się za pomocą strumienia sprężonego powietrza lub za pomocą strumienia piasku z wodą. Następnie należy ją zwilżyć.

Zbrojenie warstwy torkretu

W przypadku warunków eksploatacji w warstwie torkretu może dochodzić do powstawania znacznych naprężeń rozciągających. Przyczyniają się one do powstawania rys, a następnie do pękania oraz odpadania torkretu. Dla zbiorników sprężonych, gdzie warstwa torkretu chroni stal sprężającą przed zjawiskiem korozji zjawisko to może powodować awarie konstrukcji.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Z tego powodu warstwy torkretu powinny być zbrojone za pomocą siatek. Można spotkać się ze zbrojeniem warstwy torkretu za pomocą siatki Rabitza lub siatki ogrodzeniowej. Zalecane jest, aby do zbrojenia stosować siatki tkane. Wybór rodzaju siatki uzależniony jest od uziarnienia kruszywa. Jedną z zalet siatek jest to, że wzmacniają one warstwę torkretu. Oprócz tego siatka zabezpiecza świeżo nałożoną warstwę torkretu przed odkształceniami, spływaniem w dół oraz oderwanie od powierzchni, która jest torkretowana.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com