fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Torkret powinno się wykonywać warstwami, których grubość wynosi od 1 do 3 centymetrów. Pierwszą z warstw wykonuje się z zaprawy cementowej, a kolejne z masy betonowej. Jeżeli stosowane są zbrojenia za pomocą siatek to proces torkretowania może być wykonywany grubszymi warstwami. Dzięki temu uzyskuje się zwiększone tempo robót.[uprawnienia budowlane] W sytuacji, gdy chcemy uzyskać torkret o lepszej jakości należy zastosować 1-2 dniowe przerwy po każdej z nałożonych warstw. Przed rozpoczęciem torkretowania kolejnej warstwy poprzednia warstwa powinna zostać odpowiednio oczyszczona oraz zwilżona wodą. Podczas procesu torkretowania dysza powinna być trzymana prostopadle do powierzchni, która jest poddawana procesowi torkretowania. W sytuacji, gdy torkret jest zbrojony to dysza powinna być zbliżona do powierzchni siatki i wtedy położenie dyszy może odbiegać od prostopadłego. W tym przypadku torkret może mieć bardziej ciekłą konsystencję. Nie powinien on jednak ściekać w dół. Podczas tego procesu wąż wyrzutowy powinien być równo rozciągnięty. Najlepiej, żeby było to w linii prostej.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Warunki torkretowania
Warunki torkretowania

Metoda Aerocem

Metoda Aerocem jest zaliczana do specjalnych metod wykonywania torkretu. W tych metodach stosuje się zazwyczaj patentowe domieszki do masy torkretu. Zadaniem takiej mieszanki jest zmniejszenie wartości ciężaru torkretu, zwiększenie jej wodoszczelności oraz odporności ogniowej. Domieszki te mają wpływ na polepszenie właściwości izolacyjnych oraz zwiększają one ciekłość.[segregator uprawnienia budowlane] Metoda Aerocem opiera się na wprowadzaniu patentowej domieszki napowietrzającej, która ma postać czynnika pianotwórczego. Dzięki temu masa torkretu posiada równomiernie rozmieszczone mikroskopowe pory powietrzne. W metodzie tej występuje duża ilość pyłu cementowego. Z tego powodu podczas procesu torkretowania pracownicy, którzy obsługują torkretnicę powinni posiadać ubrania ochronne oraz maski. Stanowisko do tej metody powinno być odpowiednio odgrodzone. Do obsługi torkretnicy zatrudniani są specjalnie przeszkoleni pracownicy. Przede wszystkim ważne jest, żeby do tej pracy nie byli zatrudniania pracownicy bez skończonego szkolenia bhp. Przed włączeniem torkretnicy powinno się przeprowadzać dokładny przegląd sprawności części mechanicznej oraz urządzeń elektrycznych. Bardzo ważne jest, żeby nie podłączać urządzeń do sieci elektrycznej, która nie jest uziemiona.[uprawnienia budowlane testy]

Beton wykonywany dwuetapowo

Jedną z najbardziej podstawowych metod wykonywania betonu jest metoda dwuetapowa. Polega ona na tym, że wypełnia się jamy stosu kruszywa, które wcześniej zostało ułożone w miejscu przeznaczenia. Przykładem takich miejsc może być wykop, deskowanie lub forma. Sam proces odbywa się za pomocą wtłaczania pod ciśnieniem oddzielnie przygotowanej zaprawy. Głównym zadaniem zaprawy jest szczelne wypełnianie jam kruszywa. Służy ono również do zespojenia kamieni w monolit. Po raz pierwszy metoda ta została zastosowana w Stanach Zjednoczonych.[akty uprawnienia budowlane]

Metody dwuetapowego wykonywania betonu

W dzisiejszych czasach można spotkać się z różnymi odmianami metody dwuetapowego wykonywania betonu. Zazwyczaj są one związane z modyfikacjami sposobu wypełniania jam, przygotowywania spoiwa oraz stosowanego w tej metodzie sprzętu. Patrząc na sposób w jaki wypełniane są jamy możemy wyróżnić dwie główne metody. Pierwsza z nich za podstawę przyjmuje tłoczenie spoiwa od dołu do góry. Dzięki takiemu rozwiązaniu spoiwo wypełnia stopniowo wszystkie z jam znajdujące się pomiędzy ziarnami i usuwa powietrze oraz wodę.[egzamin na uprawnienia budowlane] Drugi ze sposobów polega na zalewaniu stosu kamieni od góry. Może być ono połączone z jednoczesnym stosowaniem wibrowania w celu lepszego rozprowadzenia zaprawy. Metoda dwuetapowa jest jednak pod pewnymi względami dość problematyczna. Po pierwsze można napotkać problemy podczas dobierania składników mieszanki spoiwowej oraz podczas jej urabiania. Problematyczny bywa również dobieranie kruszywa grubego oraz sposób jego ułożenia w miejscu, gdzie ma być ono wykorzystane. Ostatnim z problemów jest technika wypełniania jam znajdujących się w stosie kruszywa.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com