Warunki projektowania pomieszczeń technicznych

Warunki projektowania pomieszczeń technicznych

Pomieszczenia techniczne to takie pomieszczenia przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi  technicznej budynku. (egzamin na uprawnienia budowlane)

Wymagania dla pomieszczenia technicznego

Wysokość pomieszczenia technicznego nie powinna być mniejsza niż 2 m chyba, że inne przepisy rozporządzenia nie określają większych wymagań. Wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi w takim wnętrzu powinna wynosić co najmniej 1,9 m. Podobnie jak wysokość kanałów, przestrzeni instalacyjnych i studzienek rewizyjnych w budynku. Wyjątek stanowią odcinki o długości do 4 m wysokości kanałów. Odcinek taki obniżyć można wtedy może być obniżona do 0,9 m. (testy na uprawnienia budowlane )

Warunki projektowania pomieszczeń technicznych

Włazy kontrolne

Kontrola poprzez włazy w kanałach instalacyjnych powinny znajdować się od siebie w odległości nie przekraczającej 30 m. (cennika programów na uprawnienia budowlane ) Włazy takie powinny mieścić się na każdym załamaniu kanału. Muszą mieć wymiary minimalnie  0,6 m x 0,6 m lub średnicę 0,6m. Pomieszczenie techniczne służące do układania kabli w budynku powinny spełniać wymagania wynikające z normy. Jest to norma Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEP – E – 004 : 2003 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Podłogi w takich wnętrzach stosowanie do przeznaczenia  wykonuje się w taki sposób by zapewnić utrzymanie czystości. Wymagania Polskich Norm o instalacjach i urządzeniach w pomieszczeniach technicznych mówią o wyposażone są w instalacje i urządzenia elektryczne. Dostosowuje się je do ich przeznaczenia.

Hałas w pomieszczeniu technicznym

Jeśli w takim pomieszczeniu obecne są urządzenia emitujące hałas lub drgania, może być ono usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi jeśli zostaną zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, zapewniające ochronę pomieszczeń znajdujących się w sąsiedztwie przed uciążliwym oddziaływaniem tych urządzeń, zgodnie z wymaganiem 323 ust. 2 pkt 2 i 327 praz polskich Norm dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. Podpory, zamocowania i złącza urządzeń, o których mowa jest w ust. 1, powinny być zrobione w sposób uniemożliwiający przenoszenie niedopuszczalnego hałasu i drgań na elementy budynku i instalacje. (znajdź inne ciekawe artykuły na naszym blogu)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.