fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W budynkach mieszkalnych ważne jest zapewnienie dobrego samopoczucia mieszkańców. Z tego powodu powstały pewne warunki normowe, które muszą być spełnione w takich budowlach. Po pierwsze różnica temperatur powietrza oraz powierzchni ścian powinna być mniejsza niż 5-6 °C. Różnica w temperaturze na poziomie znajdującym się o 0,1 i 1,5 metra nad podłogą nie powinna przekraczać 3°C. Jeśli chodzi o dolną powierzchnię stropu dla ostatniej kondygnacji nie powinna być większa od 3°C. W przypadku budynków mieszkalnych zmienność niektórych parametrów waha się w wąskich granicach.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Warunki normowe w budynkach mieszkalnych

Wentylacja budynków inwentarskich

W budynkach inwentarskich wilgotność powietrza nie powinna być większa niż 70-80%. Wartość ta uzależniona jest od rodzaju zwierząt, który przebywają w danym pomieszczeniu. Powietrze występujące w pomieszczeniu może zawierać pewną ilość szkodliwych dla środowiska gazów. Głównie chodzi tu o dwutlenek węgla, który wydzielają zwierzęta. Gaz ten oraz nadmiar pary wodnej i inne zanieczyszczenia można usuwać z pomieszczeń. Robi się to poprzez wentylację naturalną lub mechaniczną.[akty uprawnienia budowlane

Wymagania budynków inwentarskich

Naświetlenie oraz nasłonecznienie mają znaczący wpływ na mikroklimat występujący w pomieszczeniach. Wiąże się to bezpośrednio z wielkością otworów okiennych, ich kształtem, rozmieszczeniem w budynku względem stron świata. W przypadku nieogrzewanych pomieszczeń inwentarskich to najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej proporcji pomiędzy ciepłem, które wydzielają zwierzęta a ich stratą. Bilans cieplny związany z wydzielanym ciepłem wpływa na wielkość tego rodzaju budynków.[segregator uprawnienia budowlane] W budynkach tych najważniejsze jest, żeby kubatura była ograniczona do niezbędnego minimum. Ograniczona powinna być również wielkość okien. Jest to spowodowane tym, że pojedyncze okna wpływają na zwiększenie wartości strat ciepła. Trzeba mieć jednak na uwadze, że okna nie mogą być też za małe, ponieważ mogłyby wtedy nie dostarczać odpowiedniej ilości światła.

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe

Zwierzęta przez oddawanie ciepła oraz wydzielanie pary wodnej i dwutlenku węgla oddziałują na mikroklimat wewnątrz pomieszczeń. Intensywność tych procesów jest uzależniona głównie od wagi zwierząt. Z tego powodu w celu ułatwienia obliczeń cieplno-wilgotnościowych wprowadzone zostało pojęcie umownych jednostek przeliczeniowych. Jednostka ta odpowiada 500 kilogramom żywej wagi zwierzęcia.[uprawnienia budowlane testy] Jednostkę tę nazywa się dużą jednostką przeliczeniową i można oznaczać jako DJP. Oddawane ciepło przez zwierzęta jest uzależnione od kilku czynników. Należą do nich między innymi waga, stan fizjologiczny oraz wiek zwierząt. Oprócz tego wpływ również ma metoda hodowli oraz rodzaj paszy jedzonej przez zwierzęta. Czynnikami tymi są też temperatura oraz wilgotność powietrza występująca w pomieszczeniu inwentarskim. Wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczeń inwentarskich jest również większa przez parowanie wilgotnych powierzchni. Takimi powierzchniami są na przykład stanowiska, kanaliki ściekowe czy żłoby. Pewna część ciepła, która jest oddawana do środowiska jest czynnikiem bilansu cieplnego pomieszczeń. Ta część nazywana jest całkowitym ciepłem użytecznym.[uprawnienia budowlane]

Określenie warunków mikroklimatu

W celu określenia warunków mikroklimatu występującego w pomieszczeniach inwentarskich stosuje się w praktyce średnie wskaźniki. Są one odniesione do dużej jednostki przeliczeniowej i jednej godziny. Pierwszym ze wskaźników jest ilość całkowitego użytecznego ciepła, które jest oddawane przez zwierzęta. Drugim wskaźnikiem jest ilość pary wodnej oraz dwutlenku węgla, które równie są wydzielane przez zwierzęta. Głównymi czynnikami chemicznymi mającymi wpływ na zanieczyszczenie powietrza w budynkach inwentarskich jest dwutlenek węgla, amoniak i siarkowodór.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com