fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Warunki egzaminu na uprawnienia budowlane

Warunki egzaminu na uprawnienia budowlane są ściśle określone obowiązującymi przepisami.  Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą podejść wyłącznie osoby które wykazały się odpowiednią praktyką oraz wykształceniem. Egzamin na uprawnienia budowlane podzielony jest na dwie części: pisemną i ustną. W pierwszej kolejności przystępujemy do egzaminu pisemnego. Tylko uzyskanie pozytywnego wyniku z części pisemnej obliguje nas do przystąpienia do części ustnej egzaminu. Wymagania odnośnie egzaminu na uprawnienia budowlane są zawarte w głównej mierze w Ustawie Prawo budowlane. Pozostałe, zmieniające się nieznacznie informacje (np. wykaz obowiązujących przepisów, itd.) można znaleźć na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod zakładką Komisja Kwalifikacyjna. Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Po jego przeprowadzeniu Komisja egzaminacyjna sprawdza formularze egzaminacyjne i wywiesza listę osób dopuszczonych do drugiej części.

 

warunki egzaminu na uprawnienia

warunki egzaminu na uprawnienia

 

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane – skrót informacji

Formularz egzaminacyjny zostaje przygotowany przez Krajową Komisję Egzaminacyjną. Ma on postać testu. Ilość pytań jest zróżnicowana w zależności od specjalności z jakiej dany kandydat zdaje egzamin. Test uznaje się za pozytywnie rozwiązany jeśli dana osoba odpowie poprawnie na przynajmniej 75% pytań. Korzystny wynik egzaminu pisemnego daje możliwość podejścia do części ustnej. Czas trwania egzaminu jest iloczynem ilości zadawanych pytań przez 1,5 minuty. Co znaczy że na każde pytanie kandydat ma 1,5 minuty. Jest to wystarczający czas na udzielenie poprawnych odpowiedzi dla osób które się rzetelnie przygotowały do testu.

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane – skrót informacji

Egzamin ustny przeprowadzany jest w ciągu kilku wyznaczonych dni następujących po egzaminie pisemnym. Kandydat przystępujący do egzaminu na uprawnienia w części ustnej ma za zadanie odpowiedzieć na wylosowany zestaw pytań. czas przeznaczony na egzamin w tej części to maksymalnie 60 minut, przy czym kandydat ma nie więcej niż 25 minut na przygotowanie się. Celem tego egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce. Ta część egzaminu sprawdza głównie wiedzę praktyczną i weryfikuje odbytą na budowie lub w biurze projektowym praktykę.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0