fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Polska Izba Inżynierów Budownictwa publikuje zawsze na swojej stronie internetowej wykaz przepisów, które muszą poznać osoby podchodzące do egzaminu na uprawnienia budowlane. To na nich bazują pytania egzaminacyjne. Same pytania są opracowywane oddzielnie ze względu na typ egzaminu (pisemny/ustny), rodzaj uprawnień oraz ich specjalność. Przyjrzyjmy się więc z bliska, jak wyglądają warunki egzaminu na uprawnienia budowlane. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Warunki egzaminu i warunki jego zdania

Komisja egzaminacyjna przygotowuje listy zdających egzamin. Dzieli kandydatów według wybranej przez nich specjalności i rodzaju uprawnień. Część pisemna egzaminu ma postać testu jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że spośród podanych odpowiedzi, wyłącznie jedna jest poprawna i to ją należy wybrać. Aby egzamin był uznany za zdany, musimy odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej 75% pytań zestawu. Jest to niezwykle istotne, ponieważ bez zaliczonej części pisemnej, nie zostaniemy zakwalifikowani do części ustnej. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Warunki egzaminu – jakie typy egzaminów?

Egzaminy na uprawnienia budowlane różnią się od siebie w zależności od tego, o jaki rodzaj i specjalność uprawnień starają się kandydaci. Pod uwagę bierze się także wykształcenie oraz zakres odbytej praktyki zawodowej. Obecnie przeprowadza się egzaminy między innymi na ograniczone/nieograniczone uprawnienia budowlane łączne, czyli do projektowania i kierowania pracami budowlanymi. Ponadto można starać się o uprawnienia oddzielne, czyli wyłącznie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w obrębie swej specjalności. O takie uprawnienia również można się starać w zakresie ograniczonym bądź nieograniczonym. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Warunki egzaminu – czas trwania egzaminu

Egzaminy pisemne różnią się od siebie ilością pytań, stąd aby ustalić czas trwania naszego egzaminu, należy pomnożyć ilość pytań przez 1,5 minuty. Właśnie taki czas przeznacza się na jedno pytanie. Egzamin ustny nie powinien trwać dłużej jak 60 minut. 25 minut z tej godziny przeznacza się na czas przygotowania się kandydata do odpowiedzi. Oczywiście podczas egzaminów można korzystać z aktów prawnych – niezwykle trudne byłoby wyuczenie się ich wszystkich na pamięć. Podczas egzaminu ustnego odpowiadamy na pytania, które znalazły się w wylosowanym przez nas wcześniej zestawie. Niezwykle ważne jest praktyczne stosowanie wiedzy technicznej a także rozumienie przepisów prawa. Tak pokrótce przedstawiają się warunki egzaminu, który każdy kandydat na uprawnienia budowlane prędzej czy później będzie musiał odbyć. (testy uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.