fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zmieniająca się trasa kabli o średnim napięciu

Warto zastanowić się czy dokonując zmiany trasy kabli o średnim napięciu jest istotną zmianą z punktu widzenia budowlanego projektu, oraz czy w związku z tym trzeba zmienić pozwolenie na budowę. Poniżej mamy opisaną przykładową sytuację, gdzie chcemy wprowadzić zmianę trasy kabli. Mamy tu do czynienia z kablami o średnim napięciu, które znajdują się na działce energetycznego zakładu. Ta działka stanowi teren niedostępny dla osób postronnych. Zmiana trasy kabli ma odbyć się tylko na obszarze tej działki. Dokonując tej zmiany tymczasowo praca kabli zostanie wykluczona, co wpłynie na zasilanie elektrycznej energii dla odbiorców. To wszystko sprawia, że nasuwa się tu pytanie, czy zmiana trasy przebiegu kabli jest istotna dla projektu budowlanego, czy nie. Ważne jest też, czy w związku z tym należy ubiegać się o zmianę w pozwoleniu na budowę. (uprawnienia budowlane 2022)  

Zmieniająca się trasa kabli o średnim napięciu
Zmieniająca się trasa kabli o średnim napięciu

Pozwolenie na budowę

Zarówno budowa, jak i przebudowa infrastrukturalnych urządzeń do których zaliczają się energetyczne kablowe linie o średnim napięciu odbywa się w oparciu o uzyskaną decyzję pozwolenia na budowę albo decyzję dotyczącą zgłoszenia budowy, co jest zgodne z Prawem Budowlanym.  (uprawnienia budowlane) W artykule 36a Prawo Budowlane wskazuje przypadki, gdzie można odstąpić od zatwierdzonego już budowlanego projektu, albo od innych warunków znajdujących się w pozwoleniu na budowę. Istotne zmiany w zatwierdzonym już budowlanym projekcie stwarzają konieczność dokonania zmian w nim, co spowoduje zmianę decyzji odnośnie pozwolenia na budowę. (uprawnienia budowlane program) 

Wyznaczenie tras kablowych linii przez geodetę

Podczas wykonywania prac budowlanych, przed rozpoczęciem ziemnych robót musi zostać wyznaczona kablowa trasa linii. Takie wyznaczenie jest zadaniem dla uprawnionego do tego geodety, który wykonuje geodezyjne wytyczne w oparciu o budowlany projekt. Po wytyczeniu zgłasza to w odpowiednim geodezyjno – kartograficznym wydziale w powiatowym starostwie, przedstawiając stosowną dokumentację. Po wykonaniu ułożenia kablowej linii o średnim napięciu geodeta przygotowuje operat, opis i wyrysowania na zasadniczej mapie otrzymanej z powiatowego starostwa. W ten sposób potwierdza on wykonanie wszystkich prac zgodnie z projektem. Po dokonaniu inwentaryzacji aktualna mapa zostaje przekazana do geodezyjnego zasobu starostwa z wpisem, czy jest ona wykonana w zgodzie z projektem, czy też nie. (uprawnienia budowlane segregator )  

Odpowiedzialność kierownika budowy

 Na placu budowy to kierownik ma obowiązek wykonać prace zgodnie z budowlanym projektem, jaki został zatwierdzony. Jeżeli pojawiają się odstępstwa od budowlanego projektu, w takim wypadku za każdym razem zmiany akceptuje projektant. Musi on sam podjąć decyzję, czy dane odstępstwo jest istotne z punktu widzenia budowlanego projektu. Trzeba w tym miejscu pamiętać, że zależnie od artykułu Prawa Budowlanego, w oparciu o który wykonuje się prace budowlane, decyzja jaką podejmie projektant może zostać zakwestionowana przez organ.  (uprawnienia budowlane kontakt)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com