fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W elemencie konstrukcyjnym podczas pożaru zachodzą bardzo złożone zjawiska. Z tego powodu odporność ogniową jaką charakteryzują się konkretne elementy ustala się poprzez odpowiednie próby laboratoryjne, które przeprowadza się w specjalnych piecach badawczych. Proces tego badania polega na umieszczaniu w piecu elementu budowlanego i poddawaniu go działaniu wysokiej temperatury pożaru.[akty uprawnienia budowlane] Należy mieć na uwadze, że wzrost temperatury podczas przeprowadzania próby powinien mieć przebieg zgodny ze znormalizowaną funkcją temperatura-czas. Innym sposobem określania odporności ogniowej elementów budowlanych jest badania ich w warunkach naturalnych. W tym celu wywołuje się pożar w pomieszczeniu, które jest specjalnie do tego przygotowane. W warunkach naturalnych wzrost temperatury zazwyczaj jest podobny do funkcji znormalizowanej. Czasami jednak może być on dość przypadkowy. Z tego powodu z uwagi na porównywalność wyników większe znaczenie mają badania laboratoryjne.[segregator uprawnienia budowlane]

Ustalanie odporności ogniowej
Ustalanie odporności ogniowej

Stopień odporności ogniowej

Stopień odporności ogniowej danego elementu budowlanego określa się od czasu rozpoczęcia badania do momentu wystąpienia w analizowanym elemencie jednego ze stanów granicznych. Wyróżniamy trzy główne stany graniczne. Pierwszym z nich jest powstawanie pęknięć lub szczelin. Przez nie możliwe jest przedostawanie się dymu lub ognia. Kolejnym stanem jest wystąpienie nienagrzewanej powierzchni. Ostatnim ze stanów granicznych jest utrata nośności elementu lub inna forma jego zniszczenia. Określenie warunków, przy których dochodzi do utraty nośności elementu ma charakter umowny.[egzamin na uprawnienia budowlane] Jest to spowodowane tym, że wyczerpanie się nośności elementu nie zawsze związane jest z jego uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przykładowo elementy zginane, które mają znaczne ugięcia nie spełniają już właściwie w prawidłowy sposób swojej funkcji w budynku, mimo że nie doszło do ich całkowitego zniszczenia.

Wartość odporności ogniowej

ISO opracowało wstępne ustalenia dotyczące utraty przez element swojej nośności. Dzieje się to w momencie, gdy całkowite ugięcie danego elementu podczas próby ogniowej ma większą wartość niż wynosi wartość rozpiętości. Stopień odporności ogniowej jaką posiada element budowlany uzależniony jest w znacznym stopniu od tego jak szybko na skutek działania wysokiej temperatury pożaru dochodzi do zmian cech fizykochemicznych materiałów z jakich wykonany jest dany element.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Rodzaj betonu

Rodzaj betonu jaki został wykorzystany do budowy elementu ma bardzo duży wpływ na odporność ogniową elementów. Elementy wykonywane z betonów lekkich mają mniejszą przewodność cieplną i z tego powodu wykazują zazwyczaj większą odporność ogniową niż te same elementy, do których zastosowano beton zwykły.  Wyniki badań dotyczących odporności ogniowej ścian wykonanych z bloków żużlobetonowych, które miały grubość 7,5 centymetra zostały przedstawione przez Ashtona.[uprawnienia budowlane testy] Ściana była murowana na zaprawie cementowo-glinianej. Z obydwu stron została ona pokryta tynkiem, którego grubość wynosiła 2,5 centymetra. Tynk ten wykonany był z gipsu wermikulitowego. Cała grubość ściany wynosiła 12,5 centymetra. Po upływie 6 godzin na nienagrzanej powierzchni temperatura wzrosła do 72°C. Wilgotność betonu podczas rozpoczęcia badań wynosiła 12,4%. Po upływie 20 minut widoczne zaczęły być oznaki kruszenia betonu w narożach płyty. Po upływie godziny na powierzchni nagrzewanej temperatura wzrosła aż do 920°C. Próba wodna, która została przeprowadzona po 2 godzinach nie doprowadziła do uszkodzenia ścianek.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com