Uprawnienia budowlane łączne lub rozdzielne

Uprawnienia budowlane łączne lub rozdzielne

Oczywiście ww. uprawnienia wydaje się do projektowanie lub do kierowania robotami budowlanymi rozdzielnie lub łącznie. W uprawnieniach podaje się określoną specjalność oraz ewentualnie specjalizację techniczno-budowlaną. Istotnie, wymaga się również określenia, czy uprawnienia mają zostać wydane bez ograniczeń czy w zakresie ograniczonym (uprawnienia budowlane 2021). Ważnym aspektem jest to, że aby sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych. I tak samodzielne funkcje techniczne dzieli się na specjalność instalacyjną, inżynieryjną, architektoniczną oraz konstrukcyjno-budowlaną.

Uprawnienia budowlane łączne lub rozdzielne

Charakterystyka wybranych specjalności

W tej części przyjrzymy się specjalności inżynieryjnej oraz instalacyjnej. Specjalność inżynieryjna może być kolejowa, drogowa, mostowa, hydrotechniczna albo wyburzeniowa. Natomiast specjalność instalacyjną wydaje się w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń. Urządzenia dzielimy na elektryczne i elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne (program uprawnienia budowlane). Jak również cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe oraz kanalizacyjne. Oczywiście uprawnienia do ww. specjalności można otrzymać do projektowania z ograniczeniami lub bez ograniczeń. Jak również do kierowania robotami budowlanymi w wyżej wyróżnionych zakresach.

Wykształcenie oraz praktyka zawodowa

Z pewnością każdy, kto myśli o zdawaniu egzaminu na uprawnienia budowlane musi wcześniej spełnić określone warunki. Są nimi naturalnie odpowiednie wykształcenie oraz praktyka zawodowa. Istotnie, określa to ustawa Prawo budowlane (program egzamin uprawnienia 2019). Ważnym aspektem jest to, że praktykę zalicza się wówczas, gdy opierała się na bezpośrednim udziale praktykanta w pracach projektowych lub na pełnieniu funkcji technicznych. Oczywiście należy pamiętać o tym, że nadzorem praktyki musi zajmować się odpowiednia osoba.

Praktyka studencka

Godnym uwagi jest fakt, że do praktyki zawodowej wliczamy także część lub całość praktyki, która odbywała się jeszcze podczas studiów. Jednakże konieczne jest zrealizowanie takiej praktyki w sposób określony przez umowę zawartą między uczelnią a organem samorządu zawodowego. Co więcej są izby, które uznają praktykę pod patronatem (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Jednak tutaj najlepiej jest zasięgnąć informacji bezpośrednio w danej izbie.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.