fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Okres rozdeskowania

Okres ten nie jest uniwersalny i różni się w zależności od rodzajów konstrukcji betonowych i żelbetowych. Przykładowo deskowania, które ogranicza boczne powierzchnie elementów konstrukcji, pozbywa się dużo szybciej niż deskowania powierzchni poziomych. Z kolei deskowania płyt o małych rozpiętościach, należy pozbyć się wcześniej niż dna belek. Wynika to z faktu, że boczne płyty deskowania sklepień, łuków czy belek albo słupów, transferują jedynie ciśnienie świeżego betonu, które po skończeniu procesu wiązania, kiedy to beton staje się twardy, spada do zera. Poziome elementy deskowań, odwrotnie -ciągną za sobą razem z rusztowaniem cały ciężar betonowanej konstrukcji, tym samym wyłączają ją z pracy statycznej, aż nie nastąpi rozdeskowanie (uprawnienia budowlane egzamin ustny).

Terminy rozdeskowania
Terminy rozdeskowania

Terminy rozdeskowania

Warunkują czynniki atmosferyczne i temperatura na zewnątrz oraz rodzaj użytego cementu. Jak stwierdził B.Bukowski – wskazanie możliwych terminów rozdeskowania konstrukcji zgodnie z normami żelbetowymi, jest bezzasadne i mija się z celem. Mimo iż terminy podaje się z dużym zapasem,możliwe jest załamanie się stropów po wskazanym terminie. Tak samo nie wskazane jest wydłużanie terminu rozbiórki deskowania. Najważniejszym warunkiem jest tutaj wytrzymałość betonu.Rozdeskowanie jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy wytrzymałość betonu potwierdzona na ciałach betonowych, przechowywanych na deskowaniu i zależeć na równi z budowlą wszystkim wpływom zarówno pogody, temperatury jak i pielęgnacji równa jest Rru, ^ 150″. Takie kryterium posiada jednak swoje wady, dlatego że przedstawienia naprężeń w betonie po rozdeskowaniu konstrukcji wymaga przeprowadzenia obliczeń wytrzymałościowych i to zazwyczaj (w momencie zginania) dla fazy Ilb (uprawniania budowlane egzamin). Podczas robienia obliczeń według metody klasycznej dla fazy Ha, otrzymuje się wtedy za niskie wartości wytrzymałości betonu w momencie jego rozdeskowania Rrw. Wtedy też nie zostaje zapewnione bezpieczeństwo pracy elementu. Wymagane jest, aby wytrzymałość walcowa betonu wykorzystanego w konstrukcji wynosiła w momencie rozdeskowania 200% owego naprężenia następującego w betonowym elemencie po usunięciu stempli i rozdeskowaniu (uprawnienia budowlane przepisy).

Słupy i ściany

Zasadność powyższego kryterium przedstawiono na przykładzie prostokątnej belki żelbetowej, która posiada przekrój 30/50 cm i procenct zbrojenia uż = l,0. Dla Ru- = 170 kG/cm2, Qr = 2500 kG/cm2 i s = 1,6 dopuszczalny moment przenoszony przez przekrój, zgodnie z metodą OP (faza III), ma wynoscić Md – 9520 kGm. Należy pamiętać, że zarówno ściany jaki i słupy posiadają mniejsze obciążenie niż podstemplowanie stropów. Wynika z tego, że deskowanie boczne ścian is łupów może być usunięte od razu po stężeniu betonu. Wtedy jego wytrzymałość szacuje się na około 10 do 20 kG/cm2. Przy chudych albo tłustych betonach plastycznych betonach wilgotnych dopuszczalne jest nawet po kilkunastu godzinach (uprawnienia architektoniczne).

Jeśli jakość betonu jest konkretnie określona, a obciążenie jest szczegółowo ustalone, dopuszcza się stosowanie dolnych granic terminów rozdeskowywania. Funkcjonuje to jednak bardziej w teorii. W praktyce natomiast dokładne wyznaczenie wielkości obciążenia działającego w momencie rozdeskowywania konstrukcji nie jest łatwe. Trzeba mieć na uwadze obciążenia przypadkowe spowodowane chociażby wzrostem transportu materiałów czy skupionym obciążeniem montażowym. Jak podaje PN-63/B-06251 wymaga się od rozdeskowywanych konstrukcji dosyć dobrych wytrzymałości betonu. Brane są tu pod uwagę kwestie bezpieczeństwa (uprawnienia budowlane testy program).

Przewidywane terminy usunięcia deskowań

Wg powyższej zasady przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia wynoszącej od +15°C – można dla betonów z cementów portlandzkich i hutniczych, które dojrzewają w normalny, typowy sposób szacować następujące terminy rozdeskowania:
– 2 dni albo Rrw ^ 25 kG/cm2 – dla usunięcia bocznych deskowań sklepień belek, łuków i słupów o przekroju pola powyżej 1600 cm2;
– 4 dni lub Rrw ^ 50 kG/cm2 – dla rozdeskowania filarów i słupów;
– powierzchni o przekorju do 1600 cm2 i ścian z betonu powstałych w deskowaniach przestawnych,
– 5 dni bądź Rrw^ o,5 Rw2s – dla płyt o rozstawie do 2,5 m;
– 10 do 12 dni lub Rrw^ 0,7 Ruia – dla stropów, belek i łuków o rozstawie do 6,0 metra i 28 dni bądź też Rrw ^ BU,2S – dla budowli, które posiadają jeszcze większe rozpiętości (uprawnienia budowlane elektryczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com