fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Szkielety płaskie

Szkielety płaskie, które mają jeden rozmiar, powinno układać się na płask w taki sposób, że pręty poprzeczne będą leżeć naprzemiennie, czyli nad prętem podłużnym i pod prętem podłużnym (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Pakiety powinny zawierać od 10 do 20 sztuk. Pakiety szkieletów są układane w stosy, których wysokość nie jest większa od trzykrotnej szerokości szkieletu. Magazynowanie i przechowywanie innych materiałów i wyrobów do zbrojenia konstrukcji powinno być zgodne z aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

Szkielety płaskie
Szkielety płaskie

Do elementów zbrojeniowych należą:

– wiązki prętów,

– pakiety szkieletów,

– szkielety przestrzenne.

Ich transport powinien się odbywać przy wykorzystaniu takich środków transportu, które są dostosowane takich przewozów i zagwarantują dostawę bez uszkodzeń i deformacji. W przypadku transportu zbrojenia na placu budowy, można go dokonać:

– ręcznie,

– za pomocą żurawi w pozycji na płask.

Te pakiety zbrojenia, które będą transportowane żurawiem, powinno podnosić się przy użyciu czterech zawiesi, które będą w odpowiednim rozstawie. Zawiesia lub haki powinny być zaczepione o pręty podłużne, które charakteryzują się większą średnicą (uprawnienia architektoniczne). W pozycji pionowej można podnosić pojedyncze płaskie szkielety, które mają długość mniejszą od 6 m.

Pręty stali zbrojeniowej, szkielety spawane i prefabrykowane siatki zbrojeniowe nie powinny ulec deformacjom i zniszczeniu podczas:

– transportu,

– magazynowania (wolnego od zanieczyszczeń gruntem),

–  przenoszenia,

– układania w odpowiednim położeniu w deskowaniu.

Kiedy powinno być dozwolone prostowanie zgiętych prętów? W dwóch sytuacjach, gdy:

1) stosuje się specjalne urządzenie, które ogranicza naprężenia lokalne,

2) zaaprobowano procedurę prostowania.

Montaż oraz konstruowanie zbrojenia

Montaż oraz konstruowanie zbrojenia w elementach i konstrukcjach żelbetowych powinno być zgodne z:

– wymaganiami norm,

– specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

W specyfikacji technicznej powinny być przede wszystkim takie informacje, które bezpośrednio dotyczą układu i odstępów, które są między prętami. Pręty zbrojeniowe w deskowaniu powinno się tak ułożyć, żeby pozwoliły one na prawidłowy proces betonowania. Głównie chodzi o to, żeby zapewnić dokładne otulenie prętów przez mieszankę betonową (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Można zaczynać montować zbrojenie w sytuacji, kiedy deskowanie będzie już wykonane oraz odebrane. Pręty zbrojeniowe, siatki i szkielety powinny być w takim miejscu, żeby nie zmieniały swojego położenia w czasie montażu w deskowaniu podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Ponadto powinno to być trwałe usytuowanie. To wszystko jest istotne w przypadku:

– grubości otuliny,

– długości zakotwień prętów na podporach i w miejscach połączeń zbrojenia,

– usytuowania odgięć i zagięć prętów.

Elementy zbrojenia umieszcza się w deskowaniu zgodnie z projektem. Ważne jest, żeby elementy, które wcześniej ułożono, pozwoliły na dalszy montaż zbrojenia. Oprócz tego odległości między prętami powinny być zgodne z przyjętymi w projekcie. Grubość otuliny prętów zbrojenia oraz odchyłka wymiarowa powinna być zgodna z wartościami, które są w projekcie. W sytuacji, gdy brakuje takiej informacji – należy postąpić zgodnie z wymaganiami, które są w normach. Dodatkowo zamknięcia strzemion, czyli połączenia końców strzemion powinny być w strefie ściskanej przekroju elementu. Zbrojenie powinno się umieścić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przemieszczaniem podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

Wiązanie zbrojenia za pomocą drutu wykonuje się w przypadku stosowania niedużych ilości zbrojenia na budowie bądź podczas montażu zbrojenia w deskowaniu.

Do wiązania wykorzystuje się:

– miękki drut, którego średnica waha się od 0,8 mm do 1,6 mm,

– specjalny hak obrotowy lub cążki.

Nowszym sposobem wiązania oraz stabilnego zbrojenia jest stosowanie specjalnych zacisków sprężynowych, które pozwalaną na wzajemne łączenie prętów, których średnica waha się od 6 mm do 20 m (informacje na temat egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com