fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Sterowanie ruchem kolejowym – jedna ze specjalności inżynieryjnych

Nowa ustawa mówiąca o prawie budowlanym wprowadza rozgraniczenie specjalności inżynieryjnej kolejowej. Jedną z możliwości uzyskania uprawnień jej specjalizacja sterowanie ruchem kolejowym. Drugą specjalizacją jest kolejowa dotycząca kolejowych obiektów budowlanych. Zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej wymagania do uzyskania uprawnień są ściśle określone. Co ciekawe, nie musimy wcale kończyć studiów, aby nadano nam uprawnienia w specjalizacji kolejowej. O tym jednak szerzej za chwilę. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Uprawnienia nieograniczone łączne

Aby uzyskać nieograniczone uprawnienia do projektowania i kierowania pracami budowlanymi, wymaga się dyplomu magistra transportu lub elektrotechniki. Ponadto konieczne jest odbycie praktyki, która trwa rok przy projektowaniu oraz półtora roku przy wykonawstwie. W ten sposób możemy nabyć pełne i nieograniczone uprawnienia w specjalności kolejowej: sterowanie ruchem kolejowym. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Uprawnienia nieograniczone oddzielne

Jeśli chcemy ubiegać się o uprawnienia w zakresie nieograniczonym wyłącznie do projektowania, obowiązuje nas uzyskanie dyplomu magisterskiego z takich samych kierunków jak w przypadku uprawnień łącznych. Jedyną różnicą jest czas praktyki na budowie, który wynosi tylko rok. Aby zostały nam nadane uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi w specjalizacji sterowanie ruchem kolejowym, musimy spełnić nieco inne wymagania. Posiadając tytuł magistra elektrotechniki lub transportu odbywamy nasza praktykę na budowie przez półtora roku. W przypadku dyplomu inżyniera po tych dwóch kierunkach, spędzamy na praktykowaniu na budowie 3 lata. (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Sterowanie ruchem kolejowym a uprawnienia ograniczone łączne

Do nadania ograniczonych uprawnień zarówno do projektowania, jak i do kierowania pracami budowlanymi musimy ukończyć studia magisterskie bądź inżynierskie. Studia inżynierskie możemy odbyć na takich kierunkach jak transport czy elektrotechnika. W takiej sytuacji odbywamy roczną praktykę podczas projektowania a także półtoraroczną na budowie. Studia magisterskie mogą zostać ukończone na elektroenergetyce lub automatyce i robotyce. Praktyka przy projektowaniu trwa rok, praktykowanie w wykonawstwie półtora roku. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Uprawnienia ograniczone oddzielne

Podobne wymagania stawia się w przypadku ograniczonych uprawnień do projektowania, wyłącznie praktyka wykonawcza trwa rok. Największą dostępnością cechują się ograniczone uprawnienia wykonawcze.  Po ukończeniu studiów magisterskich na automatyce  i robotyce lub elektroenergetyce nasza praktyka wykonawcza trwa półtora roku. Gdy mamy dyplom inżyniera transportu lub elektrotechnika, jest to ponownie półtora roku praktyki. Z tytułem inżyniera automatyki i robotyki albo elektroenergetyki praktyka wykonawcza trwa 3 lata. Posiadając wyłącznie tytuł technika lub mistrza odbywamy praktykę przez 4 lata. (testy uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com