fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

Istotnie zdobycie uprawnień w powyższej specjalności jest możliwe, jeżeli kandydat ukończył odpowiednie studia. Jeżeli chodzi o uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi można wyróżnić aż pięć odpowiednich kierunków studiów. Są nimi melioracja, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo oraz inżynieria budownictwa. Ważnym aspektem jest ukończenie II stopnia tych studiów (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Bezsprzecznie nie można pominąć konieczności przepracowania roku w biurze projektowym oraz 1,5 roku na budowie.

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

Projektowanie bez ograniczeń – wymogi

Oczywiście wymogi związane z wykształceniem są tutaj identyczne, jak te powyżej. Z kolei praktyka trwa rok przy projektach oraz rok na budowie. Istotnie ww. uprawnienia mogą otrzymać absolwenci studiów II stopnia na podanych wyżej kierunkach. Obligatoryjne jest również odbycie 1,5 rocznej praktyki na budowie (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). Uprawnienia te są także dostępne dla osób, które ukończyły studia I stopnia i odbyły 3-letnią praktykę na budowie.

Uprawnienia hydrotechniczne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Godnym uwagi jest fakt, że tak naprawdę bez ukończenia odpowiednich studiów i odbycia wymaganej praktyki nie można ruszyć z miejsca. I tak, aby uzyskać ww. uprawnienia trzeba ukończyć studia I stopnia na wymienionych wcześniej kierunkach. Konieczne jest również odbycie rocznej praktyki w biurze projektowym oraz 1,5 rocznej na budowie (nauka do uprawnień budowlanych). Aby otrzymać ww. uprawnienia można również być absolwentem studiów I stopnia wspomnianych kierunkach. Tutaj wymagane jest zrealizowanie rocznej praktyki na budowie oraz przy sporządzaniu projektów.

Egzamin na uprawnienia hydrotechniczne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Istotnie, aby móc przystąpić do powyższego egzaminu należy ukończyć odpowiednie studia. Są nimi studia I stopnia na kierunku budownictwo hydrotechniczne, melioracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo lub inżynieria środowiska. Drugim warunkiem jest odbycie 1,5-rocznej praktyki na budowie (program z aktami na uprawnienia budowlane). Ważnym aspektem jest to, iż o te uprawnienia mogą starać się również ci, którzy posiadają tytuł mistrza bądź technika. Do egzaminu mogą też podejść osoby z kwalifikacjami zawodowymi na poziomie technika w konkretnych specjalnościach. Takimi specjalnościami są: technik inżynierii środowiska i melioracji, technik budownictwa, technik melioracji wodnych, technik budownictwa wodnego. Jak również technik budownictwa wodno-melioracyjnego (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Oczywiście należy pamiętać o tym, że wówczas konieczne jest odbycie 4-letniej praktyki na budowie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com