fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Spawane złącza do betonowego zbrojenia

Każde spawane złącze stosowane do kwalifikacji technologii, walidacji jej, jak i przy tworzeniu siatek bądź zbrojeń podlega jakościowej kontroli. W związku z tym przeprowadza się wizualne badania. Kontrola obejmuje tylko zewnętrzne niezgodności, gdyż normy nie określają objętościowych badań, do jakich zaliczałyby się badania ultradźwiękowe czy rentgenowskie. Innego rodzaju badania, takie jak np. magnetyczno – proszkowe czy penetracyjne stosuje się przy indywidualnych kontraktowych postanowieniach. Muszą być one ściśle określone w związku ze swoim zakresem i wymaganiami. Jakościowy wymagany poziom to C zgodnie z postanowieniami ujętymi w normie. Jakościowe badania przeprowadza personel posiadający kwalifikacje do wizualnych badań. Posiadane kwalifikacje potwierdza się certyfikatem kompetencji, co ujmuje norma. (uprawnienia budowlane 2022) 

Spawane złącza do betonowego zbrojenia
Spawane złącza do betonowego zbrojenia

Kontrola jakości technologii

Zgodnie z postanowieniami ujętymi w normie kontrola związana z jakością technologii podczas kwalifikowania, jak i w czasie produkcyjnego procesu obejmuje zgrzewanie i spawanie. Produkcyjne badania dotyczą zgrzein oraz spoin, które to przeprowadza się w celu potwierdzenia, że w konkretnych produkcyjnych warunkach zarówno na budowie, jak i we warsztacie jakość wyrobów nie ma gorszych cech od wyrobów uzyskanych w czasie kwalifikowania danej spawalniczej technologii. Jest to rodzaj jakościowej walidacji dobrze opracowanej i zakwalifikowanej technologii. Termin ważności technologii, jakie się opracowuje nie obowiązuje, kiedy będzie się ją potwierdzać w odstępach trzymiesięcznych produkcyjnymi badaniami odnośnie zakresu ujętego w normie. Gdy przerwa w pracy jest dłuższa niż 12 miesięcy, proces związany z kwalifikacją technologii przeprowadza się od początku. W pozostałych przypadkach wymaga się jednej serii badań na początkowym etapie każdego z kontraktu i w dalszym czasie raz w miesiącu. (uprawnienia budowlane 2022) 

Spawalniczy nadzór

Nadzór spawalniczy musi spełniać wymagania ujęte w stosownych normach dotyczące kompetencji minimum europejskiego mistrza spawalnika. Jest to osoba, która spełnia wymagania odnośnie specjalnej technicznej wiedzy i posiada stosowne przeszkolenia zgodnie z wytycznymi. Taka osoba posiada również kompetencje upoważniające ją do przeprowadzania nadzoru kwalifikowania technologii zgrzewania albo spawania. Może on egzaminować spawaczy, wystawiać świadectwa dla spawaczy oraz przedłużać je w danym zakresie ujętym we wytycznych. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Proces spawania

W każdym spawalniczym procesie wytwórca powinien zapewnić wystarczającą ilośc wykwalifikowanych spawaczy.  (uprawnienia budowlane program)  Muszą oni przejść specjalistyczne szkolenie oraz potwierdzić wiedzę poprzez kwalifikacyjny egzamin. Zanim spawacze przystąpią do szkolenia kwalifikacyjnego muszą posiadać oni kwalifikacje minimum jak dla spawaczy pachwinowych spoin. Zakres szkoleniowy, jak i rodzaj i liczba próbnych złączy zestawiona została w odpowiedniej normie. Kwalifikowany spawacz po zdaniu egzaminu posiada uprawnienia przez okres dwóch lat. Po upływie tego czasu musi kolejny raz przystąpić do zaliczenia egzaminu albo otrzymać od osoby nadzorującej spawalnictwo przedłużenie kwalifikacji. Proces związany ze spajaniem realizuje się poprzez kwalifikowaną technologię przegotowaną zgodnie z normami. Instrukcja dotycząca technologii spawania zostaje uzupełniona zgodnie z normami o informacje, jakie są niezbędne.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com