fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Skuteczna termoizolacja poliuretanową pianą

Skuteczną izolacją nazywa się izolację, która jest przede wszystkim sucha. W czasie wykonywania natrysku pianą rozpręża się ona w każdym z kierunków i zwiększa się w związku z tym wielokrotnie jej objętość. Wypełnia ona równomiernie przestrzeń, na jaką jest aplikowana i wyklucza pojawianie się termicznych mostków. Warstwowy układ w przegrodzie oraz dobrze dobrana izolacja pozwalają na eliminację ryzyka związanego z gromadzeniem się kondensacyjnej wilgoci w środku izolacyjnego materiału. Paroizolacja z kolei blokuje przedostawanie się bytowej wody w ociepleniowe struktury.  (uprawnienia budowlane kontakt)

Skuteczna termoizolacja poliuretanową pianą
Skuteczna termoizolacja poliuretanową pianą

Zastosowanie piany poliuretanowej w skośnym dachu

Ocieplając skośny dach z wentylacyjną szczeliną obliczono współczynnik przenikania ciepła zgodnie z obowiązującą nomą PN-EN ISO 6949 dla całkowitej przegrody, uwzględniając dodatkowo poszczególne elementy. Wewnętrzną wilgotność pomieszczenia przyjęto, jak dla mieszkalnych lokali i biur o obłożeniu na normalnym poziomie. Uzyskane wyniki pokazują, że izolowana przegroda w pełni spełnia obowiązujące wymagania ujętych w technicznych warunkach odnośnie cieplnej izolacyjności. Każdy z poliuretanowych systemów w obliczeniach cechował się współczynnikiem związanym z przenikaniem ciepła na poziomie nie większym od 0,15 W(m2·K). To potwierdza, że poliuretanowa piana zastosowana jako termoizolacja skośnych dachów jest skuteczna.  (uprawnienia budowlane 2022)

Współczynnik przenikania ciepła

Izolacyjność termiczną wyznacza się za pomocą współczynnika przenikania ciepła dla danej przegrody. Jeżeli współczynnik wykazuje mniejszą wartość, tym termiczna izolacja w przegrodzie jest lepsza, a rachunki związane z cieplną energią są mniejsze. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury odnośnie technicznych warunków, jakie powinny spełniać budynki oraz ich usytuowania sprawiło, że od stycznia 2021 roku dla dachów współczynnik przenikania ciepła kształtuje się na poziomie nie większym od 0,15 W/ (m2·K).  (program egzaminu na uprawnienia)  

Zalety płynące z zastosowania piany poliuretanowej w termoizolacji budynku

Ważną zaletą, o jakiej trzeba pamiętać mówiąc o poliuretanowej pianie jest to, że nie powstają tu zwykle termiczne mostki, a współczynnik przewodzenia ciepła λ jest na niskim poziomie.  (uprawnienia budowlane program) Czas aplikowania piany jest w miarę krótki, a jej odporność na biologiczną korozję duża. Stosując w tym rozwiązaniu zabudowę utworzoną z płyt kartonowo – gipsowych, taka przegroda spełnia wymagania związane z ogniową odpornością REI30. Do dodatkowych zalet zalicza się to, że jej ciężar jest bardzo mały. Pozorna gęstość produktu kształtuje się tu na poziomie od 12 do 14 kg/m³. Ma to istotne znaczenie przy docieplaniu istniejących już obiektów, gdzie konstrukcyjna nośność nie zawsze stwarza warunki do zastosowania cięższego termoizolacyjnego materiału. Nie mniej jednak ważny warunkiem, który zagwarantuje nam skuteczną termoizolację jest prawidłowy i staranny montaż danych elementów w przegrodzie. Stworzenie jej niezgodnie z projektem albo wykorzystanie materiałów posiadających inne parametry niż te, które określono w cieplno – wilgotnościowych obliczeniach może powodować nieodpowiednie działanie przegrody.  (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com