fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Betony lekkie można stosować jako konstrukcje niezbrojone. Tworzą one w tej sytuacji ściany konstrukcyjne. Ściany konstrukcyjne przenoszą ciężar własny jednej kondygnacji oraz obciążenia, które pochodzą z innych elementów budynku. Wśród ścian konstrukcyjnych możemy wyróżnić ściany nośne, które przenoszą obciążenia od stropów oraz ścian wyższych kondygnacji, ściany samonośne przenoszące obciążenia pochodzące od ścian wyższych kondygnacji oraz ściany usztywniające. Ostatnie z nic są zazwyczaj nośne lub samonośne i przenoszą one obciążenia od sił poziomych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Ściany konstrukcyjne
Ściany konstrukcyjne

Konstrukcje ścian z betonów lekkich

Ściany z betonów lekkich jak już zostało wspomniane są projektowanie jako konstrukcje niezbrojone. Podczas ich projektowania kieruje się ogólnymi zasadami dotyczącymi projektowania konstrukcji z betonu lub muru. Konstrukcje niezbrojone z betonów lekkich różnią się od konstrukcji niezbrojonych ze zwykłego betonu lub muru z cegły swoją wytrzymałością oraz odkształcalnością ścian. Przez wytrzymałość ścian rozumiemy wytrzymałość materiału, z którego buduje się analizowaną ścianę.[egzamin na uprawnienia budowlane] Dla ścian murowej lub wykonanej z prefabrykatów, których wysokość jest mniejsza niż wysokość kondygnacji jest to wytrzymałość muru, czyli iloraz siły niszczącej do powierzchni jednostkowego elementu murowanego ściany. Dla ścian, które są wykonane z prefabrykatów i mają wysokość równą wysokości kondygnacji lub dla ścian monolitycznych wytrzymałością tą jest wytrzymałość jaką charakteryzuje się beton.

Sprawdzanie nośności ścian

W obliczeniach statycznych należy sprawdzać nośność ścian. Wykonuje się to dla dwóch przekrojów. Pierwszym z nich jest połowa wysokości kondygnacji, gdzie nośność ustroju ma wpływ na wytrzymałość betonu. Drugim z przekrojów jest bezpośrednie sąsiedztwo oparcia stropu. W tym drugim miejscu decydują warunki konstrukcyjne jego oparcia oraz wytrzymałość materiału na docisk. Drugi z przekrojów jest specjalnie istotny w budownictwie uprzemysłowionym podczas stosowania stropów wykonanych z prefabrykatów wielkowymiarowych.[uprawnienia budowlane]

Odkształcalność materiału

Odkształcalność materiału jest decydującym czynnikiem mającym wpływ na nośność ściany w zależności od schematu jej pracy oraz długotrwałości oddziaływania obciążenia. Przez schemat pracy rozumiemy wielkość mimośrodu, smukłość ściany oraz warunki usztywnienia wzdłuż poziomych oraz pionowych krawędzi.[uprawnienia budowlane testy]

Praca ścian

Ściany, które wykonywane są z drobnych bloczków pracują pod obciążeniem pionowym podobnie do ścian murowanych z cegieł. Poszczególne bloki ulegają zarówno ściskaniu jak i zginaniu. Z tego powodu mogą powstawać pionowe rysy. Najczęściej znajdują się one w przedłużeniu spoin czołowych. W przypadku ścian z bloków gazobetonowych, które charakteryzują się małą wytrzymałością na rozciąganie rysy pionowe powstają już dla naprężeń średnich równych 0,4-0,6 R.[segregator uprawnienia budowlane] Dla ścian wykonanych z pustaków żużlobetonowych powstają one dla naprężeń średnich równych 0,5-0,8 R. Rodzaj zaprawy ma mniej widoczny wpływ na warunki powstawania rys dla murów z cegły. Charakterystycznym zjawiskiem jest przebieganie rys pionowych, które powstają na skutek pracy bloku w ścianie niezależnie od drobnych rys skurczowych, które często pojawiają się na powierzchni bloków.

Wpływ wytrzymałości zaprawy

Wytrzymałość zaprawy ma wpływ na wytrzymałość ściany. Wpływ ten jest mniejszy dla ścian wykonywanych z bloków betonowych niż dla muru z cegły. Zjawisko to po pierwsze związane jest z mniejszą liczbą spoin wspornych wewnątrz ścian z bloków betonowych. Z drugiej strony związane jest z niższym stosunkiem współczynników sprężystości betonów lekkich oraz zaprawy niż ceramiki oraz zaprawy.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com