fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rozpalanie baterii

Podczas rozpalania baterii należy kontrolować pomiary. Mowa tu o następujących parametrach:
a) kontrola temperatur w bloku ceramicznym i kontrola jego rozszerzalności,
b) kontrola sił w konstrukcji okotwienia baterii,
c) pomiary temperatur w płycie dyszowej i pomiary jej wydłużeń,
d) pomiary przesunięć przyczółków baterii,
e) pomiary sił w słupach bloku ceramicznego w celu określenia stopnia współpracy statycznej bloku ceramicznego i podbudowy baterii (uprawnienia budowlane 2021).

Trzy ostatnie punkty powstały dzięki RP „Koksoprojekt” w Gliwicach.

Dzięki uzyskaniu wyników powyższych badań można sprawdzić, czy rozgrzewanie baterii koksowniczej oraz praca jej elementów działa w sposób niebudzący zastrzeżeń. Stanowi podstawę prawidłowego dostosowania procesu nagrzewania i dostarcza materiałów doświadczalnych do doskonalenia konstrukcji nowych baterii (program na uprawnienia budowlane).

Projektując baterie koksownicze, należy zwrócić szczególną uwagę na fundamenty. Baterie koksownicze i obiekty sąsiadujące (zwłaszcza jezdnia maszyny wsadowej) należą do konstrukcji, gdzie mogą pojawić się nierównomierne osiadania. Uzasadnia się to w procesie technologicznym, który obsługuje baterię oraz urządzenia piecowe. Osiadanie do 5 cm znajduje się w granicach normy i nie może zostać przekroczona. Mierzy się wówczas w otoczeniu baterii, a także między jej narożami i środkiem. Taką granicę przyjmuje się wtedy, kiedy płytkie posadowienie wykonano na poziomo uwarstwionych gruntach do głębokości ok. 20 m, o module ściśliwości warstw E ^ 350 kG/cm2, przy naprężeniach dopuszczalnych ^ 2,5 kG/cm2. Jeżeli występują podłoża nierówno uwarstwione lub bardziej ściśliwe – trzeba zastosować posadowienie głębokie (program do egzaminu na uprawnienia na komputer).

Posadowienie baterii koksowniczej jest bardzo istotne, jeżeli znajduje się ona w okolicach terenów górniczych.

Budowa baterii na terenach górniczych

Nie powinno się budować baterii koksowniczej, która ma więcej niż  komór, na terenach, gdzie wpływ eksploatacji górniczej jest bezpośredni. O ile nie ma większych problemów z zabezpieczeniem baterii przed uszkodzeniami powstałymi przez wpływy odkształceń terenów, o tyle nie można wykluczyć niedopuszczalnego przechylenia baterii, jej osiadań czy osiadań jezdni maszyny wsadowej (posadowienie niezależne).

Baterię koksowniczą można wybudować w miejscach, gdzie nie ma za dużej eksploatacji. W grę wchodzą tereny, gdzie występują rozpełzania powierzchni oraz równomierne osiadania. Jednocześnie trzeba pamiętać o dobrym zabezpieczeniu, zwłaszcza tych baterii, które znajdują się na terenach chronionych filarami górniczymi.

Jeżeli trzeba postawić baterię w miejscach, gdzie eksploatacja jest na poziomie III i IV kategorii zagrożenia, koniecznie trzeba zamontować urządzenia rektyfikacyjne dla baterii i torowiska maszyny wsadowej.

Konstrukcja fundamentu baterii z urządzeniem rektyfikacyjnym

W takim przypadku płyta fundamentowa nie może znajdować się bezpośrednio na gruncie. Umieszczona zostaje w wannie z żelbetu, która jest wypełniona piaskiem. Trzeba zadbać o to, żeby ściany i dno wanny odpowiednio uszczelnić od wewnętrznej strony. Dzięki temu, że w płycie fundamentowej jest mnóstwo otworów, można w nich umieścić króćce tłoczne, które zamyka się od góry stalowymi pokrywami. Jeżeli nadchodzi potrzeba wykorzystania urządzenia rektyfikacyjnego i trzeba rektyfikować baterię, to do wcześniej wymienionych króćców doprowadza się wodę. Wcześniej należy otworzyć pokrywy, dzięki czemu odpowietrzy się ławę piaskową (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).

W momencie wypływu wody z króćców, trzeba zamknąć je od góry i należy podwyższyć ciśnienie wody do koniecznej wysokości. Ma to na celu pokonanie nacisku pod płytą fundamentową. Dzięki takiemu zabiegowi, płyta fundamentowa znajdzie się w położeniu poziomym. Konieczne jest, żeby utrwalić ten efekt przy pomocy zastrzyków z drobnego piasku.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com