fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ułatwienia przesuwania dolnego

W celu ułatwienia przesuwania dolnego końca słupa po podłożu, słup umieszcza się na prowadnicach lub też na wózku kolejki wąskotorowej, a przesuwanie dokonywane jest za pomocą wciągarki. W końcowej fazie naprowadzania słupa na podporę konieczne jest zastosowania dźwigników przy użyciu wózków do nasunięcia słupa. Metodą tą można montować słupy za pomocą np. masztu pochyłego, zamiast żurawi montażowych koniecznych przy metodzie całkowitego zawieszenia. Sposób obrotu stosuje się tylko w przypadku braku urządzenia montażowego o wystarczającym udźwigu lub w przypadku elementów o dużej wysokości.

Przesuwanie dolne
Przesuwanie dolne

Sposób obrotu

Polega na tym, że w czasie podnoszenia dolny koniec elementu pozostaje na miejscu, a cały element wykonuje obrót w płaszczyźnie pionowej względem punktu oparcia dolnego końca montowanego elementu o 90°. Przed podniesieniem elementu należy go tak ułożyć, żeby dolny jego koniec znalazł się bezpośrednio przy miejscu przyszłego wbudowania elementu. Podnoszenie elementu odbywa się tu analogicznie, jak w sposobie nasuwania, tzn. przez podwieszenie go do urządzenia montażowego w jego górnym końcu.
W tym sposobie ważne jest, aby poza właściwym podwieszeniem elementu należy wykonać odpowiednie przygotowania górnej części fundamentu, umożliwiającego bezpieczny obrót i umieszczenie we właściwym położeniu dolnego końca montowanego elementu po jego podniesieniu.

Najkorzystniej jest stosować tę metodę w przypadku słupów opartych przegubowo na podporze, takie oparcie ułatwia obrót słupa i nie wymaga konstruowania specjalnego jego oparcia w czasie podnoszenia. W przypadku sztywnego zamocowania słupa na podporze, dolny jego koniec osadza się na czas podnoszenia
przegubowo na klatce z pokładów, a samo naprowadzenie słupa na podporę po jego podniesieniu wykonuje się za pomocą wciągarki i dźwigników przez nasunięcie postawionego już słupa.

Jednakże trudności związane z dokonaniem nasunięcia czy obrotu montowanego elementu są duże, dlatego stosowanie obydwu tych sposobów należałoby ograniczyć tylko do przypadków rzeczywiście koniecznych.

Słupy żelbetowe

Podwiesza się je do haka żurawia za pomocą pętli, haków, klamer do zaczepów wypuszczonych ze słupów, za pomocą uchwytów linowych.

Zaczepy zabetonowane w słupach mogą być przeznaczone do wyładowywania słupa ze środka transportowego lub do podnoszenia słupa. Jeśli zaczep jest wypuszczony u góry słupa, zawiesza się go
bezpośrednio do haka żurawia, gdy zaczepy są wypuszczone z boku, to słup podwiesza się za pomocą podwójnego uchwytu linowego poprzez pętle, ucha, haki. Te elementy powinny być sprawdzane przez próbne obciążenie odpowiadające podwójnemu ciężarowi podnoszonego elementu. Sprawdzenie powinno dotyczyć
przynajmniej 2% poszczególnych rodzajów elementów.

Podnoszenie słupów żelbetowych

Podnoszenie słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym i znacznej wysokości wymaga dwukrotnego zamocowania pęt. Raz w celu przełożenia słupa z pozycji na płask do pozycji na rąb (dla zmniejszenia naprężeń zginających), drugi raz w celu właściwego założenia zawiesi dla podniesienia słupa do pozycji pionowej.

Przy montażu słupów…

Znaczenie ma właściwie skonstruowane zawiesie montażowe. Zawiesie powinno umożliwić dokonanie obrotu słupa z pozycji poziomej do pozycji pionowej, co wymaga przegubowej konstrukcji tego zawiesia. Sposób i miejsce podwieszenia zależne są od kształtu i wysokości słupa. Najlepszy jest sposób osiowy podwieszenia za wystające z elementu uchwyty stalowe, bądź sworznie poziome włożone w otwory, pozostawione specjalnie w tym celu w słupie lub powstałe w toku jego produkcji.


W przypadku braku maszyny montażowej o dostatecznej wysokości użytecznej podnoszenia możliwy jest mimośrodowy sposób podwieszenia z wykorzystaniem wystających części słupa. Punkt zaczepienia powinien znajdować się powyżej środka ciężkości słupa, najlepiej w 2/s jego wysokości. Po ustawieniu słupa na fundamencie należy skontrolować prawidłowość jego położenia w osiach siatki słupów oraz w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zakotwienie i prowizoryczne zamocowanie słupa w fundamencie.

Sposób prowizorycznego zamocowania słupa zależny jest od rodzaju połączenia słupa z
fundamentem oraz od jego wysokości.

Przy łączeniu typu kielichowego, prowizoryczne zamocowanie słupa po jego ustawieniu w gnieździe stopy fundamentowej wykonuje się za pomocą klinów drewnianych lub stalowych, które powinny szczelnie przylegać na całej długości styku do zewnętrznej powierzchni boków słupa i wewnętrznych ścianek gniazda
stopy. Kliny te w liczbie co najmniej 6, a przy większych wymiarach przekroju poprzecznego słupów – 8 i o długości minimum 25 cm, powinny wystawać ponad górną powierzchnię stopy fundamentowej nie mniej niż 12 cm, w celu ułatwienia późniejszego ich usunięcia i niedopuszczenia do ewentualnego pozostawienia ich w
złączu

.
Słupy o wysokości ponad 7 m powinny być dodatkowo prowizorycznie usztywnione poza zamocowaniem klinami czy w inny sposób za pomocą lin kotwiących albo zastrzałów stalowych lub drewnianych.
Dla usztywnienia zastrzałami stosuje się jarzma stalowe zamocowane na słupie klinami lub w inny sposób.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com