fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Profesje architekta i inżyniera

Aktualnie pracuje się nad zmianami w ww. profesjach. Zmiany będą dotyczyły zakresu odpowiedzialności. Otóż dąży się do wprowadzenie takiej samej odpowiedzialności dyscyplinarnej dla członków obu tych zawodów (program na uprawnienia budowlane). W związku z tym można spodziewać się zmiany w zakresie obowiązującego obecnie zapisu w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych oraz odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Co więcej, planowane jest rozszerzenie katalogu zamkniętego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Istotnie będzie zawierał zapis na temat rzeczoznawstwa zawodowego oraz sporządzania opinii technicznych.

Profesje architekta i inżyniera

Rzeczoznawstwo budowlane – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

Ważnym aspektem jest dążenie do ponownego ustanowienia rzeczoznawstwa, jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Planowane jest, aby wszystkie kwestie dotyczące rzeczoznawstwa były regulowane ustawą Prawo budowlane (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Wówczas rzeczoznawstwo będzie opierało się na dokonywaniu opinii technicznych oraz ekspertyz technicznych. Jak również na ocenach oraz zleceniach dotyczących projektowania i rozwiązań technicznych w zakresie obszarów objętych ochroną konserwatorską lub obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Doskonalenie zawodowe

Godnym uwagi jest fakt, że wraz z nową ustawą przewiduje się wprowadzenie obowiązku doskonalenia zawodowego. Ponadto członkowie izb architektów i inżynierów będą zobligowani do uczestniczenia w szkoleniach uzupełniających. Te działania będą leżały w gestii Krajowych Rad Izb, które zajmą się koordynowaniem działań dotyczących doskonalenia kwalifikacji. Zajmą się również uchwalaniem zakresu oraz trybu szkoleń (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Natomiast Okręgowe Rady Izb będą odpowiedzialne za organizację szkoleń, jak również zapewnianie warunków do doskonalenia kwalifikacji.

Kodeks etyki zawodowej

Owszem, w ramach nowej ustawy zamierza się wprowadzić kodeks etyki zawodowej. Członkowie izb, zarówno inżynierów jak i architektów będą musieli przestrzegać założenia kodeksu. Ważną zmianę stanowi również wprowadzenie patrona, jako osoby koordynującej praktykę projektową na budowie. Patronem będzie mogła zostać osoba należąca do samorządu zawodowego (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). Poza tym patron musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane od przynajmniej 5 lat. Istotnie w standardach praktyki zawodowej zostaną określone kryteria, które musi spełniać praktyka zawodowa.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com