fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Proces dokładnego odmierzania składników masy betonowej oraz zapewnianie niezmienności składu tej mieszaniny podczas produkcji są najważniejszym procesami podczas uzyskiwania przewidywanych cech betonu, które mają być zgodne z wymaganiami technologii. Proces odmierzania składników może być wykonywany różnymi sposobami. Są nimi między innymi odmierzanie objętościowe oraz wagowe. Możemy wyróżnić trzy rodzaje odmierzania wagowego: ze sterowaniem ręcznym, półautomatycznym oraz automatycznym.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Odmierzanie składników
Odmierzanie składników

Tolerancje dokładności

W budownictwie należy przestrzegać tolerancji dokładności podczas procesu odmierzania składników masy betonowej. Są one przyjmowane w zależności od tego, gdzie odbywa się przygotowywanie składników. W przypadku stanowisk przyobiektowych tolerancje te wynoszą dla cementu oraz dodatków aktywnych 2%, kruszywa 5%, wody 2%.[uprawnienia budowlane] Dla wytwórni centralnych natomiast dla cementu, wody oraz dodatków wynosi 2% w przypadku sterowania ręcznego. Dla tych samych składników, ale sterowania automatycznego wynoszą one 1%. W przypadku kruszywa dla sterowania ręcznego mamy tolerancje 3%, a dla sterowania automatycznego 2%. Jeżeli chcemy uzyskać jednorodność masy betonowej to niezbędne jest stosowanie tolerancji, która po odmierzeniu cementu oraz wody nie przekroczy 1%. Dla kruszywa wartość ta wynosi 2%.[uprawnienia budowlane testy]

Odmierzanie składników

Odpowiednia dokładność odmierzania jest uzależniona od zastosowania właściwych urządzeń dozujących. Jednym ze sposobów odmierzania suchych składników jest odmierzanie sposobem objętościowym. Charakteryzuje je prostota, mała cena, ale również mała dokładność. Przez tą ostatnią cechę często dochodzi tu do nadmiernego zużycia cementu. Ciężar objętościowy nasypanego cementu w zależności od sposobu nasypania może wynosić do 50%.[egzamin na uprawnienia budowlane] Może przyczyniać się on do skażenia jakościowego produkowanej masy i do wystąpienia znacznych odchyleń w jednorodności betonu. Proces odmierzania objętościowego piasku również nie jest dokładny. Składnik ten przez zawilgocenie ulega procesowi spulchniania i przez to zajmuje większą objętość po wsypaniu go do naczynia niż miał jako produkt wysuszony. Może być to spowodowane nawet małą ilością wody, ponieważ powoduje ona wytwarzanie się przy stykach ziarn menisków wodnych. Meniski te hamują przesuwanie się pomiędzy sobą ziarn i nie może dojść do ścisłego ich ułożenia. W celu otrzymania jednego litra ubitego oraz suchego piasku powinno się odmierzyć 1,1 litra luźno nasypanego suchego piasku, 1,23 litra luźno nasypanego piasku, który ma wilgotność 2%, 1,28 litra luźno nasypanego piasku, który ma wilgotność 4% lub 1,3 litra luźno nasypanego piasku, który ma wilgotność 7%.[segregator uprawnienia budowlane]

Wskaźnik wodocementowy

W celu otrzymania odpowiedniego wskaźnika wodocemetnowego podczas stosowania procesu odmierzania objętościowego zawilgoconego piasku powinno się uwzględniać zwiększanie się objętości tego składnika. Ważne jest również, żeby brać pod uwagę ilość wody jaka jest w nim zawarta podczas dodawaniu jej do zarobu. Trudności podczas określania wspomnianych danych podczas budowy wykazują, że proces objętościowego odmierzania piasku nie powinien być stosowany. W przypadku żwiru oraz tłucznia ich zawilgocenie nie ma wpływu na zwiększanie się objętości. Metodę objętościową służącą do odmierzania składników masy betonowej powinno się obecnie stosować jedynie w przypadkach budowli, gdzie beton jest stosowany na elementy konstrukcyjne lub tam gdzie ilość produkowanej masy jest mała i nieopłacalnym zabiegiem byłoby instalowanie urządzeń wagowych. [akty uprawnienia budowlane

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com