fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Procesy pomocnicze i transportowe

Procesy pomocnicze mają za zadanie:

– wspomagać wszystkie procesy podstawowe w systemie produkcyjnym,

– zasilać produkcję swoimi półfabrykatami, produktami, usługami i informacjami.

Półfabrykaty i materiały pomocnicze, które powstają w zakładach produkcji pomocniczej, dostarcz się na plac budowy (uprawnienia budowlane – egzamin). Stamtąd transportowane są na obiekt – w miejsce wbudowania przy użyciu środków transportu zewnętrznego.

Na czym polega złożoność procesów transportowych w robotach monolitycznych? Na tym, że niektórych produktów nie można (ze względów technologicznych) przechowywać w magazynach pośrednich na placu budowy. Mowa tu np. o betonie towarowym. Jest to podstawowe tworzywo w konstrukcjach monolitycznych. Najważniejszym wymogiem technologicznym jest czas transportu mieszanki betonowej. Czas upływający od momentu przygotowania mieszanki (pierwszego zarobu) do chwili jej wbudowania powinien być krótszy od czasu wiązania betonu w określonych warunkach klimatycznych. Oprócz tego podczas transportu muszą być spełnione wymagania z zakresu konsystencji oraz temperatury mieszanki betonowej.

Procesy pomocnicze i transportowe
Procesy pomocnicze i transportowe

Logistyka w budownictwie

Logistyka jest bardzo ważnym aspektem w przypadku złożonego procesu monolitycznego. Zgodnie z definicją European Logistics Association logistyka obejmuje w swoim znaczeniu:

– organizację,

– planowanie,

realizację,

– kontrolę przepływu towarów począwszy od ich wytworzenia i nabycia, przez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy.

Do jej celów można zaliczyć zaspokojenie wymagań rynku przy minimalnych kosztach i minimalnym zaangażowaniu kapitału. Zgodnie z literaturą anglojęzyczną można również używać pojęcia supply chain (łańcuch dostaw).

Zgodnie z tą definicją logistyka uwzględnia:

– źródła surowców,

– politykę zakupów i gromadzenia surowców,

– przepływ materiałów wewnątrz przedsiębiorstwa,

– przechowywanie końcowe produktów,

– dystrybucję,

– magazynowanie,

– transport.

Jednak w przypadku robót monolitycznych logistyka to zintegrowany system zarządzania strukturą procesów przepływów informacyjnych i towarowych w skali budowy.

System budowy

W systemie budowy obiektu jako czynności wyróżnia się dwa podsystemy:

– produkcyjny,

– logistyczny.

Złożony proces robót monolitycznych należy rozpatrywać jako system logistyczno-produkcyjny (programy do uprawnień architektonicznych).

Z systemu produkcyjnego można się dowiedzieć o intensywności zużycia materiałów czy półfabrykatów. Z otoczenia można uzyskać informacje o uzyskiwaniu rabatów od dostawców, a z systemu logistycznego – o kosztach logistycznych. Na podstawie tych informacji jednostka decyzyjna może oddziaływać na system logistyczny za pomocą zmian w wartościach sterujących (np. wielkości zamówienia lub terminu zamówienia). Zakłada się, że system produkcyjny oddziałuje na system logistyczny za pośrednictwem jednostki decyzyjnej.

System złożonego procesu robót monolitycznych

System złożonego procesu robót monolitycznych ocenia się zgodnie z poniższymi kryteriami:

– koszty realizacji,

– produktywność (wydajność),

– jakość.

Kosztami realizacji złożonego procesu robót monolitycznych są:

a) koszty systemu logistycznego, z których największe to:

– dostaw,

– utrzymania zapasów,

– wyczerpania zapasów,

b) koszty systemu produkcyjnego, w których największe są koszty:

– materiałów,

– robocizny,

– pracy sprzętu (egzamin na uprawnienia budowlane).

Produktywność

Produktywność ma istotne znaczenie organizatorskie. Jest to techniczna współzależność w procesie produkcji między strumieniami nakładów czynników produkcji X a strumieniami produktów (czyli relacja X/Y). W większości krajów, które są wysokorozwinięte przemysłowo, produkcyjność należy do podstawowych kryteriów oceny funkcjonowania systemów produkcyjnych. Wydajność z kolei jest miarą wykorzystania zasobów produkcyjnych i sprawności organizacji.

Wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com