fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Prace wchodzące w skład praktyki zawodowej, potrzebnej do uzyskania uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane zdobywa się dzięki odpowiedniemu wykształceniu, ale także doświadczeniu. Doświadczenie zaś zdobywa się na praktykach zawodowych. (uprawnienia budowlane)

Aby jednak praktyki zawodowe przeszły pomyślnie przez etap kwalifikacyjny, prace, jakie pełni praktykant w czasie ich trwania, muszą być ściśle związane ze wybraną specjalnością uprawnień budowlanych. Dobrze więc zawczasu zapoznać się z pracami, które z powodzeniem można zaliczyć do prawidłowo odbytej zawodowej praktyki budowlanej. W skład obowiązków praktykanta wchodzi przede wszystkim pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na budowie. Podstawą praktyki zawodowej jest także aktywne, bezpośrednie uczestniczenie w pracach projektowych. Warto również wspomnieć o tym, że praca z ramienia organów nadzoru budowlanego, także jest składową praktyk budowlanych.

Nadzór nad praktykantem

Oczywiście wszystkie wyżej wymienione funkcje praktykant wykonuje pod czujnym okiem opiekuna praktyk budowlanych. Opiekun praktyk budowlanych to osoba, która sprawuje pieczę nad obowiązkami pełnionymi w ramach praktyk budowlanych. Musi mieć on wszystkie niezbędne uprawnienia budowlane, tożsame ze specjalnością, jaką wybrał jego podopieczny. ( program z aktami na uprawnienia budowlane )

Co ciekawe, praktyki budowlane mogą odbywać się także poza granicami naszego kraju. Zdobywanie doświadczenia za granicą jak najbardziej zostanie pozytywnie rozpatrzone przez komisję kwalifikacyjną. W tym wypadku należy jednak pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Opiekunem praktyk budowlanych, które odbywają się za granicą, może być tylko ta osoba, która posiada niezbędne uprawnienia budowlane dla kraju, w jakim trwa owa praktyka. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer )

Prace wykonywane z ramienia organów nadzoru budowlanego

Jak zostało wcześniej wspomniane, prace, które wykonuje praktykant, a których zleceniodawcą są organy nadzoru budowlanego,wchodzą w skład praktyki zawodowej. W sytuacji, kiedy praktykant podejmie się właśnie takiego sposobu na zdobywanie doświadczenia, w ramach swoich obowiązków wykonuje czynności inspekcyjne oraz kontrolnej. ( egzamin na uprawnienia budowlane )

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.