fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Do betonów lekkich możemy stosować trzy główne rodzaje kruszywa. Są nimi kruszywo naturalne, odpady przemysłowe oraz kruszywa spiekane. Często nazwy kruszywa są dość przypadkowe. Pochodzą one od nazw miejscowości, gdzie znajduje się zakład produkcyjny danego kruszywa. Przykładem może być kruszywo ze spiekanych łupków przywęglowych „Knurów” i „Bytom”.[uprawnienia budowlane testy]

Podział kruszyw do betonów lekkich
Podział kruszyw do betonów lekkich

Kruszywa naturalne i sztuczne

Kruszywa możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy. Są nimi kruszywa naturalne i sztuczne. Do naturalnych możemy zaliczyć tufoporyt, węglanoporyt, krzemoporyt, pumeksoporyt i łupkoporyt ze zwałów. Jako kruszywa sztuczne możemy traktować żużel granulowany, żużel paleniskowy, keramzyt, pumeks hutniczy, łupkoporyt, glinoporyt, żużloporyt, popiołoporyt, perlitoporyt oraz wermikulitoporyt. Kruszywa naturalne można podzielić również na kruszywa pochodzenia wulkaniczne, do których należą pumeks, żużel oraz tuf wulkaniczny oraz kruszywa, których pochodzenie jest osadowe.[egzamin na uprawnienia budowlane] Do drugiej grupy należą skały wapienne oraz skały krzemianowe. Do kruszyw sztucznych zaliczają się kruszywa o różnym pochodzeniu. Między innymi kruszywo, które jest uzyskiwane na drodze specjalnej przeróbki oraz produkty, które pochodzą z obróbki termicznej skał wulkanicznych

Inny podział kruszyw

Inny podział kruszyw można znaleźć w normie amerykańskiej ASTM C 332-61. Rozróżniamy tam dwie grupy tych materiałów. Pierwszą grupą są kruszywa, które otrzymuje się poprzez ekspandowanie perlitu lub wermikulitu. Drugą grupą są kruszywa, które otrzymuje się poprzez wypalanie, spiekanie lub ekspandowanie żużla wielkopiecowego, diatomitu, gliny, łupków, popiołów lotnych. Do tej grupy możemy również zaliczyć kruszywa, które otrzymuje się z przeróbki skał porowatych naturalnych do których możemy zaliczyć pumeks, tuf wulkaniczny oraz popioły.[segregator uprawnienia budowlane]  

Wpływ czynników na odporność betonu

Na odporność betonu na działanie wysokich temperatur istotny wpływ ma rodzaj kruszywa oraz rodzaj używanego spoiwa. Warunki w jakich przeprowadzane są badania dotyczące odporności betonu na działanie tego czynnika ustalane są odpowiednio do przewidzianego zakresu stosowania betonu. Badanie ubytku masy podczas badań związanych z mrozoodpornością betonów lekkich nie ma aż takiego znaczenia. Jest to spowodowane tym, że działanie mrozu powoduje najpierw zmniejszenie wytrzymałości, a dopiero potem podczas znacznego naruszenia struktury ubytek masy.[akty uprawnienia budowlane]

Badanie temperatur betonu

W praktyce bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, gdy beton jest wielokrotnie zamrażany i odmrażany w warunkach jednakowej temperatury ze wszystkich stron. Jest jednak inny przypadek, który jest typowy. Jest nim sytuacja, gdy element jest silnie zawilgocony i od jednej strony, wewnętrznej, znajduje się w temperaturze pokojowej. Od drugiej strony, zewnętrznej, natomiast jest on poddawany na przemian działaniu ujemnej i dodatniej temperatury. Jest to skonstruowane na wzór przegrody zewnętrznej budynku. Wędrówka wilgoci od wewnątrz na zewnątrz przegrody spowodowana jest różnicą w temperaturach.[uprawnienia budowlane] W części elementu, gdzie temperatura jest ujemna woda zamienia się w lód. Przez to wywoływane są dodatkowe naprężenia wewnętrzne. Metoda badania mrozoodporności materiału wewnątrz komory klimatycznej odtwarza warunki, które panują w naturze wewnątrz przegrody zewnętrznej budynku. Badana w tym przypadku próbka ma grubość równą grubości zewnętrznej ściany. Próbki od strony zewnętrznych temperatur posiadają zazwyczaj warstwę wyprawy. Dzięki temu warunki wilgotnościowe betonu są jeszcze bardziej zbliżone do stanu, który występuje w naturze. Dla łatwiejszego określania strat materiału na działanie mrozu próbki są umieszczane od strony zmiennych temperatur w plastikowych woreczkach. W woreczkach tych zbierana jest woda dyfundująca.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com