fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podłoże gruntowe pod budowlami

Gruntowe podłoże to część przestrzeni, jaka znajduje w zasięgu działania budynku. Razem z fundamentem stanowi on integralny rodzaj całości. Rządzą się tu prawa hydrauliki, mechaniki oraz wytrzymałości materiałów. Zarówno mechaniczne, jak i fizyczne właściwości gruntów określane poprzez badania wpływają w bezpośredni sposób na stateczność danego obiektu oraz na jego osiadanie. W każdym przypadku zasięg strefy może być różny. Dla naziemnych obiektów głębokość ta wynosi zwykle nie mniej od 5 metrów, i nie więcej od 30 metrów. W związku z tym grunty w tej strefie są budowlanym materiałem. To powoduje, że należy go badać w sposób podobny, jak innego rodzaju materiały. Jednak inaczej niż w przypadku materiałów stworzonych przez człowieka, jest on wytworem natury. W związku z tym posiadają one skomplikowane oraz złożone właściwości, jakich nie da się ująć w wykresie czy tabeli.

 (uprawnienia budowlane cennik) 

Podłoże gruntowe pod budowlami
Podłoże gruntowe pod budowlami

Ocena warunków geotechnicznych

Oceniając obecnie geotechniczne warunki związane z posadowieniem trzeba w związku z przyjętą geotechniczną kategorią oraz warunkami podłoża opracować geotechniczną opinię, geotechniczną dokumentację związaną z warunkami posadowienia oraz projekt geotechniczny. Dodatkowo opracowuje się niekiedy geologiczno – inżynierską dokumentację. Żaden z projektów nie może posiadać oświadczenia projektantów odnośnie tego, że projekt został sporządzony zgodnie z przepisami i zasadami technicznej wiedzy oraz że jest kompletny, kiedy nie zostanie sprawdzony I oraz II graniczny stan, bądź STR i GEO zgodnie z zapisami w Eurokod 7.  (uprawnienia budowlane program) 

Integralna część budowlanego projektu

Pewnego rodzaju truizmem jest to, że podkreśla się, iż geotechniczna ocena warunków związanych z posadowieniem stanowić powinna część integralną projektu budowlanego, która to będzie służyć do bezpiecznego i właściwego projektowania obiektu. Projekt ten opierać się będzie o przeprowadzone rozpoznanie danego podłoża, w związku z poprawnie zaplanowanymi sondowaniami in situ oraz wierceniami. Pobrane za pomocą tych metod próbki cechują się klasą jakości na poziomie A1. Ważną kwestią jest to, że w art. 34 ust. 3 pkt 4 w ustawie Prawo Budowlane zdefiniowano już wcześniej zawartość budowlanego projektu. Wprowadzono pojęcie warunków geotechnicznych posadowienia budowlanych obiektów, jako część integralna architektoniczno – budowlanego projektu.  (uprawnienia budowlane segregator)   

Naruszenie prawnych warunków

Kiedy dojdzie do naruszenia warunków prawnych powoduje to dyskwalifikację projektu i może prowadzić do odmowy wydania decyzji odnośnie pozwolenia na budowę albo związaną z realizacją danego obiektu. Pojawienie się awarii albo uszkodzeń naraża osoby uczestniczące w budowlanym projekcie na prawną oraz zawodową odpowiedzialność w związku z rękojmią i gwarancją. Ubezpieczyciele obecnie odchodzą od udzielania gwarancji związanej z umyślną winą. Taką właśnie winą jest złożenie podpisu pod oświadczeniem bez odpowiedniego i złego sporządzenia budowlanego projektu. Geotechniczna dokumentacja przygotowana bez znajomości prawa, jakie obowiązuje może stanowić podstawę do pojawienia się problemów. (uprawnienia budowlane 2023)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com