fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Okres w jakim dochodzi do procesu rozdesowywania dla różnych konstrukcji wykonywany z betonu oraz żelbetu jest niejednakowy. Przykładowo deskowanie, które ogranicza boczne powierzchnie elementów konstrukcji może być usunięte przed deskowaniem poziomych powierzchni albo deskowanie płyt, które mają niewielkie rozpiętości może odbyć się wcześniej niż ma to miejsce w przypadku dna belek. Spowodowane jest to tym, że płyty boczne deskowań belek, sklepień, łuków oraz słupów służą do przenoszenie jedynie ciśnienia świeżego betonu, które maleje do zera po skończeniu procesu wiązania. Elementy poziome deskowań wraz z rusztowaniem natomiast przenoszą cały ciężar betonowanej konstrukcji. Przez to jest ona wyłączona z pracy statycznej, aż do momentu rozdeskowania tej konstrukcji.[segregator uprawnienia budowlane]

Okres rozdeskowania
Okres rozdeskowania

Terminy rozdeskowywania

Terminy w jakim dochodzi do rozdeskowywania konstrukcji uzależnione są również od warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia. Również rodzaj zastosowanego cementu ma na nie wpływ. Według badań B. Bukowskiego bezcelowym jest podawanie dopuszczalnych terminów rozdeskowywania konstrukcji, tak jak ma to miejsce we wszystkich normach żelbetowych. O terminach myśli się i planuje z dużym zapasem. Mimo tego może dojść do sytuacji, że stropy załamią się po przepisowym terminie. Z drugiej strony patrząc niepotrzebnym działaniem jest przedłużanie terminu rozbiórki deskowania, ponieważ może być to gospodarczo szkodliwe.[akty uprawnienia budowlane]

Kryterium wytrzymałości betonu

Według B. Bukowskiego jedynym pewnym kryterium jest wytrzymałość jaką charakteryzuje się beton. Proces rozdeskowywania powinien rozpocząć się wtedy, gdy wytrzymałość betonu stwierdzona na ciałach betonowych będzie wynosiła Ru 150 naprężenia, które występuje w danym betonowym elemencie po procesie rozdeskowywania. Kryterium to jest jednak dość uciążliwe w stosowaniu. Spowodowane jest to tym, że określenie jakie naprężenia występują w betonie po procesie jego rozdeskowywania wymaga przeprowadzania obliczeń wytrzymałościowych.[egzamin na uprawnienia budowlane] Jeżeli przeprowadzimy tu obliczenia za pomocą klasycznej metody dla fazy Ha uzyskamy według powyższego kryterium za niskie wartości wytrzymałości betonu podczas rozdeskowania, które nie zapewnią odpowiednio bezpiecznej pracy elementu.

Kryterium wymagające

Lepsze wyniki można uzyskać na obliczeniach własnych podczas stosowania kryterium wymagającego. W tym przypadku dąży się, żeby wytrzymałość walcowa betonu, który jest stosowany w konstrukcji w momencie trwania procesu rozdeskowywania wynosiła 200% naprężenia, które występuje w elementu betonowym po jego rozdeskowywaniu oraz usunięciu stempli. Słuszność tego kryterium była badana na prostokątnej belce żelbetowej, której przekrój wynosił 30/50 centymetrów.[uprawnienia budowlane testy]

Obciążenia elementów

Słupy oraz ściany danych konstrukcji są najczęściej bardzo mało obciążone w sytuacji, gdy stropy są podstemplowane. Boczne deskowania słupów oraz ścian w teorii można więc usuwać prawie od razu po związaniu się betonu. Jest to sytuacja, gdy jego wytrzymałość wynosi około 10-20 kg/cm2.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] W przypadku betonów tłustych plastycznych lub niezbyt chudych wilgotnych proces usuwania w lato można rozpocząć już po upływie kilkunastu godzin. Dolne granice terminów procesu rozdeskowywania konstrukcji stosowane mogą być jedynie, gdy jakość betonu można konkretnie określić oraz dokładnie ustalić obciążenie. W praktyce ścisłe określenie obciążenia, które działa w chwili procesu rozdeskowywania konstrukcji bywa dość kłopotliwe. Spowodowane jest to tym, że może dochodzić tu do przypadkowych obciążeń, które są wywoływane na przykład transportem materiałów lub skupionymi obciążeniami montażowymi.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com