fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Oczywiście realizując praktykę zawodową należy pamiętać, aby w trakcie jej trwania wykonywać odpowiednie czynności. Istotnie, praktyka polega na pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie (program na uprawnienia budowlane). Poza tym pamiętajmy, że opiekę nad praktykantem musi sprawować osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Ważnym aspektem jest to, że posiadane przez opiekuna uprawnienia muszą być takie same, jak te, o które ubiega się kandydat.

Rola kierownika budowy

Godnym uwagi jest fakt, że sam termin „budowa” oznacza zarówno wykonywanie obiektu budowlanego,  jak również jego rozbudowywanie czy nadbudowywanie. Podczas praktyki kandydat na uprawnienia nie wykonuje samodzielnie prac, ale wykonuje je pod okiem kierownika (program egzamin uprawnienia 2019). Tutaj należy zwrócić uwagę na to, że zwrot „pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane” oznacza właśnie, że praktykant wykonuje czynności przynależne kierownikowi budowy. Kierownikiem jest zatem osoba, która na danej budowie pełni samodzielne funkcje techniczne. Tutaj ciekawym aspektem jest to, że osoba odbywająca praktykę sama wchodzi w rolę kierownika budowy podczas pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie. Widzimy zatem, że konieczne jest, aby praktyką kierowała osoba odpowiadająca za kierowanie procesem budowlanym (programy do uprawnień budowlanych). Takimi osobami może być na przykład kierownik robót budowlanych lub kierownik budowy.

Alternatywne formy realizowania praktyki zawodowej

Aby ubiegać się o uprawnienia budowlane konieczne jest odbycie praktyki zawodowej. Godnym uwagi jest fakt, że można zrealizować ją na różne sposoby. Otóż poza praktyką na budowie można zdecydować się na pracę  w organach nadzoru budowlanego (program uprawnienia architektoniczne). Poza tym mamy możliwość odbycia praktyki u zarządcy infrastruktury kolejowej lub zarządcy dróg publicznych. Z pewnością na taką formę realizowania praktyki zawodowej decyduje się mniejsza liczba osób. Podczas ich trwania konieczne jest wykonywanie czynności związanych z samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień oraz dokonywaniem fachowej oceny zjawisk. Istotnie, wykonywanie praktyki w ww. miejscach zalicza się do praktyki zawodowej, która jest konieczna do uzyskania uprawnień budowlanych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com