fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ogrodzenie posesji

Zgodnie z literaturą oraz przepisami, jakie powszechnie obowiązują ogrodzenie to otaczanie terenu poprzez zastosowanie ochronnych urządzeń. Takimi urządzeniami jest płot, żywopłot, mur itp. Ma ono na celu zabezpieczyć teren przed dostępem zwierząt bądź osób trzecich. Bardzo dobrym sposobem na eliminacje możliwości dostępu przypadkowego albo celowego w miejsca, jakie stanowią zagrożenie jest użycie ogrodzenia bezpieczeństwa. W branży budowlanej ogrodzenie stosuje się na etapie budowy albo użytkowania budowlanego obiektu. uprawnienia budowlane testy

Ogrodzenie posesji
Ogrodzenie posesji

Ogrodzenie placu budowlanego

Ogrodzenie na placu budowy powinno stworzyć się na etapie związanym z zagospodarowaniem terenu, zanim rozpoczną się właściwe prace budowlane. Kiedy taka sytuacja nie jest możliwa, np. podczas prac liniowych, należy dokonać odpowiedniego oznakowania granic terenu poprzez użycie ostrzegawczych tablic. Roboty drogowe z kolei wymuszają zastosowania znaków drogowych. Na terenie budowy wysokość ogrodzenia powinna osiągać nie mniej od 1,5 metrów. W czasie jego tworzenia trzeba zadbać w odpowiedni sposób o to, by nie stanowiło ono zagrożenia dla innych ludzi. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku odnośnie bezpieczeństwa oraz higieny pracy w czasie przeprowadzania budowlanych prac można znaleźć zapis, kiedy powinno tworzyć się tradycyjne ogrodzenie, a kiedy stosuj się ochronne balustrady. ( uprawnienia budowlane )

Ogrodzenie na etapie wykonawstwa i użytkowania

Na etapie związanym z wykonawstwem ogrodzenie ma na celu uniemożliwić dostęp na teren budowy postronnych osób. Tworzenie takiego ogrodzenia może mieć związek z koniecznością ochrony osób trzecich od pojawiających się zagrożeń. Takimi zagrożeniami może być np. pracujące urządzenie albo maszyna podczas przeprowadzania budowlanych prac. Ogrodzenie dodatkowo zabezpiecza teren od kradzieży materiałów, maszyn, narzędzi czy urządzeń, jakie się tam znajdują. Stosowanie ogrodzenia ma ograniczać, albo wręcz uniemożliwiać przebywanie zatrudnionych osób na tere4nie budowy w bezpośrednim sąsiedztwie niebezpiecznych miejsc. Mogą to być np. głębokie wykopy, zasięg pracy urządzeń, maszyn, transportu itp. Podczas etapu użytkowania ogrodzenie wykorzystuje się po to, by ochronić obiekt od ewentualnych kradzieży materialnych dóbr użytkowników, ale również ogrodzenie ma tu estetyczne znaczenie. uprawnienia budowlane koszt

Tradycyjny rodzaj ogrodzenia

Ogrodzenie tradycyjne zgodnie z przepisami wynoszące 1,5 metrów powinno dawać zabezpieczenie m.in. dla miejsca składowania materiałów. W tym wypadku odległość ogrodzenia nie powinna wynosić mniej od 0,75 metrów od stosów takich materiałów. Składując je luzem, gdzie dodatkowo są one pylące, ogrodzenie musi być wyższe o minimum 0,5 metra od wysokości materiału, jaki jest składowany oraz szczelne. Tradycyjne ogrodzenie stosuje się też w strefach gromadzenia oraz usuwania odpadów, w miejscach obróbki kamieni czy przeznaczonych do impregnowania materiałów. Jest ono konieczne przed wykonywaniem montażu i demontażu rusztowania oraz w miejscach przeprowadzania podziemnych prac. Również teren prac rozbiórkowych czy plac musi zostać odpowiednio ogrodzony. uprawnienia budowlane segregator

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com