fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Oddziaływanie klimatu na dachowe pokrycia

Wiatr jest jednym z czynników atmosferycznych, jakie oddziałują na dachową konstrukcję i pokrycie. Nie bez znaczenia jest także promieniowanie UV oraz temperatura. Zarówno wychładzanie, jak i nagrzewanie w szczególności płaskich stropodachów i tarasów wpływa na zachowanie pokrycia, kiedy podłoże wykonuje się z materiału na bazie stalowej konstrukcji albo cementu. Pokrycie, które podatne jest na zmianę swoich wymiarów ulega niekiedy uszkodzeniu albo staje się pośrednią bądź bezpośrednią przyczyną uszkodzenia łączników, podkładów i innych konstrukcji. (uprawnienia budowlane 2022) 

Oddziaływanie klimatu na dachowe pokrycia
Oddziaływanie klimatu na dachowe pokrycia

Trwałość pokrycia ujęta w Prawie Budowlanym

Dobry i jednocześnie znaczący wpływ na stopień trwałości dachowych pokryć mają wymagane okresowe techniczne przeglądy dla budowli i budynków. W związku z tym zarządcy i właściciele obiektów poprzez Prawo Budowlane zobowiązani są do zapewnienia użytkowania ich w bezpieczny sposób w przypadku pojawienia się zewnętrznych czynników oddziałujących na obiekt, jakie wiążą się z działaniem sił natury takich jak wiatr, czy opady, a także w związku z działaniem człowieka. W wyniku działań dochodzi niekiedy do uszkodzenia budowlanego obiektu albo stwarza się zagrożenie uszkodzenia, które może zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, bezpieczeństwu środowiska i mienia. To wszystko sprawia, że budowlane obiekty, w tym ich pokrycia i dachy muszą być w czasie użytkowania poddawane okresowym technicznym kontrolom przez zarządców albo właścicieli zgodnie z art. 62. (uprawnienia budowlane 2022) 

Sumowanie się termicznych obciążeń

Często termiczne obciążenia sumują się wraz z innymi rodzajami oddziaływań.  (uprawnienia budowlane program)  Zwykle rzadko dachową konstrukcję eksploatuje się w warunkach, jakie zbliżone są do pogodowych. W związku z tym każda zmiana temperatury, jaka jest znaczna spowoduje pojawienie się dodatkowych naprężeń. To oznacza, że takie informacje zawiera się w budowlanym projekcie, jako ostrzeżenia. Proces projektowania konstrukcji powinien zapewnić jej swobodę w termicznych przemieszczeniach, aby nie dochodziło do przekraczania wielkości dopuszczalnych naprężeń w pokryciowych materiałach i łącznikach. Stopień obciążenia dachu od temperatury zależny jest od tego, w jakim stopniu odbija i pochłania ono promienie słoneczne poprzez różne barwy dachowych pokryć. To sprawia, że zmiana koloru na dachowym pokryciu nie będzie w każdym wypadku obojętna dla konstrukcji dachu. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Mechaniczne uszkodzenia w dachowej konstrukcji

Bardzo często uszkodzenia stropodachów i dachowych konstrukcji oraz ich pokryć powstają w związku z procesami, jakie zachodzą w środku przegród. Uszkodzenia mechaniczne stosunkowo łatwo można wykryć i dokonać odpowiednich napraw. Nie można powiedzieć tego jednak o zużyciu, bądź też korozyjnym uszkodzeniu składowych wewnętrznych warstw przegród, które wynikają z zachodzących fizykalnych procesów. Z pozoru mogą one wydawać się błahe i nie poświęca im się w związku z tym uwagi. To sprawia, że na etapie związanym z projektowaniem odpowiednio dobiera się materiały, które odpowiadają wykonawczym czynnościom i późniejszym eksploatacyjnym warunkom.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com