fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dla zamknięć występujących we wszystkich rodzajach jazów i w miejscach przelewów danej zapory posiadającej zamknięcie występują różne siły oraz obciążenia. Głównie są to ciężary własne danego zamknięcia oraz siły, które na nie działają poprzez parcie wody.[egzamin na uprawnienia budowlane] Mogą one powodować powstawanie sił skupionych lub rozłożonych liniowo. Obydwa przypadki działają pionowo, poziomu lub ukośnie i mają wpływ na korpus danej konstrukcji, jej filary oraz przyczółki. Do obliczeń należy uwzględniać geometryczne wymiary danego zamknięcia i ich system. Robi się to poprzez ich działanie na części budowli, które są stałe. Po takim zabiegu sumuje się je z resztą obciążeń. Należy pamiętać o uwzględnieniu ciężarów podchodzących od przekładni, silników oraz mechanizmów wyciągowych.[uprawnienia budowlane testy]

obciążeń dla zamknięć

Zależności obciążeń

Jeżeli dany jaz jest niski i ma duże światła to obciążenia pochodzące od zamknięć, zasuw oraz mechanizmów wyciągowych mają duże wartości. W jazach występuje zależność mówiąca o tym, że im większa jest wartość piętrzenia i większa jest część piętrzenia przypadająca na konstrukcje masywną to udział danych obciążeń przypadających na zamknięcie oraz zasuwy jest mniejsze. Ta zależność sprawia, że dla wysokich zapór ciężary ich zamknięć można pomijać podczas obliczeń. Jest to spowodowane ich małą częścią w porównaniu do ciężary własnego danej konstrukcji. 

Budowlę w narażonych miejscach

Mimo miejsc trzęsień ziemi oraz innych zjawisk sejsmicznych na takich terenach stawiane są budowlę. W takich przypadkach podczas obliczeń stopnia bezpieczeństwa należy uwzględniać siły, które pochodzą od możliwych wstrząsów. Jeśli chodzi o mierzenie wartości natężenia danego zjawiska sejsmicznego jest nią przyspieszenie, które wywołuje wstrząs. Może mieć ono różne wartości ze względu na położenie epicentrum wstrząsu oraz różny kierunek w jakim działa.[segregator uprawnienia budowlane] W przypadku budowli piętrzących bardzo niebezpieczna jest składowa pozioma, z powodu występowania dużych wartości sił z jaką prze woda. Na daną budowlę również wpływ ma powiększenie się poziomej siły wody, a konkretnie jej parcia spowodowanego poprzez uderzenia w ścianę budowli. Wpływ tej sytuacji może być oszacowany w dwojaki sposób. Jednym z nich jest określenie zwiększenia się danej siły parcia o konkretny procent. Drugim sposobem jest zakładanie podnoszenia się wody do momentu krawędzi korony konstrukcji.[akty uprawnienia budowlane]

Wpływ temperatury

Zewnętrzne powierzchnie konstrukcji wodnych są bardzo narażone na zmiany temperatury. Podczas budowania danej konstrukcji temperatura ma taką samą wartość po stronie odwodnej jak i odpowietrznej. Inaczej ma się sytuacja w czasie eksploatowania danej budowli. Temperatury mogą być wtedy różne. Strona odpowietrzna ma wartość temperatury taką samą jak powietrze.[uprawnienia budowlane] Strona odwodna ma natomiast temperaturę wody. Zmiany temperatury występują również we wnętrzu betonu. Są one spowodowane reakcjami cementu z wodą o charakterze egzotermicznym. Podczas procesu budowania danej konstrukcji te temperatury mają wartości większe od temperatury otoczenia. Po pewnym czasie zmniejsza się ich wartość i ustala się ona na pewnym średnim poziomie. W Polsce ta temperatura wynosi około 7-8 stopni Celsjusza. W przypadku konstrukcji lekkich zmiany temperatury wywołują naprężenia termiczne. Naprężenia te nie występują w przypadku masywnych budowli.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com