fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Nasiąkliwość jaką wykazują popiołobetony uzależniona jest od ich porowatości oraz ciężaru objętościowego. Waha się ona w granicach 20-40%. Mazur prowadził na jej temat badania. Wartości uzyskane w tych badaniach wynosiły od 19,3 do 21% dla popiołobetonów cementowych oraz około 24% dla popiołobetonów wapiennych. Odporność popiołobetonów na zamrażanie również uzależniona jest od ich ciężaru objętościowego. Materiał, który posiada ciężar objętościowy na poziome 0,9 T/m3 badany był w stanie pełnego nasycenia wodą przez 10 cykli zamrażania w temperaturze -15°C. W przypadku materiałów, których ciężar objętościowy wynosi 1,2 T/m3 to można przeprowadzić 20 cykli zamrażania. Elementy prasowane charakteryzują się tym, że nie zmieniają one własności po 20 cyklach zamrażania.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Nasiąkliwość i odporność na zamrażanie popiołobetonów
Nasiąkliwość i odporność na zamrażanie popiołobetonów

Elementy popiołobetonowe naparzane niskoprężnie

Elementy popiołobetonowe naparzane niskoprężne produkuje się w postaci bloków. Mają one wymiary 24x24x49 centymetrów lub 12x24x49 centymetrów. Z powodu słusznej tendencji, która obecnie istnieje do powszechnego wprowadzania w przypadku drobnowymiarowych elementów budowlanych jednostki modularnej, która jest równa 10 centymetrom, celowo wprowadza się elementów o wymiarach 39x19x9, 39x19x19,39x19x29,59x19x6, 59x19x9 oraz 59x19x19 centymetry. Wszystkie elementy o podanych wcześniej wymiarach mogą być produkowane w formach, które różnią się od siebie jedynie wysokością.[segregator uprawnienia budowlane]

Zastosowanie elementów popiołobetonowych

Elementy wykonywane z popiołobetonów mogą być stosowanie jako materiały ścienne w budownictwie niskokondygnacyjnym, w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach gospodarczych. Wszystkie te budynki nie mogą być narażone na bezpośrednie, długotrwałe działanie wilgoci. Trzeba mieć na uwadze, że ze względu na różne rodzaje stosowanego spoiwa oraz różne właściwości popiołów lotnych, które są wykorzystywane w wytwórniach popiołobetonów mogą występować różne sposoby przygotowywania masy oraz formowania elementów.[uprawnienia budowlane testy]

Obróbka cieplna

W przypadku porowatych popiołobetonów, których ciężar objętościowy wynosi 1,3 kg/dm3 stosuje się obróbkę w parze wodnej. Przez to są one poddawane na obróbkę narzędziami tnącymi i wbijane są w nie gwoździe. Obróbka cieplna w parze wodnej przyczynia się do zwiększenia intensywności reakcji wiązania składników popiołów ze spoiwami. Dzięki właściwościom technicznym popiołobetonów możliwe jest ograniczenie ciśnienia oraz temperatury pary wodnej to takiej wielkości, dla której nie zachodzi potrzeba stosowania naczyń ciśnieniowych. W każdej z metod produkowania popiołobetonów przewiduje się obróbkę cieplną elementów w parze wodnej, której temperatura nie przekracza 100°C.[akty uprawnienia budowlane]

Typy technologii produkcji

Sposób formowania elementów ma zasadniczy wpływ na wybór technologii produkcji. Wyróżniamy dwa główne jej typy. W pierwszym z nich masa składników surowcowych jest przygotowywana o konsystencji ciekłej. Masę najpierw wylewa się do metalowych form, w których masa ta tężeje. Następnie zostaje ona pocięta a bloki o odpowiednich wymiarach. Tak przygotowana masa jest poddawana obróbce cieplnej. W tym przypadku metoda jest podobna do technologii produkowania betonów komórkowych.[uprawnienia budowlane] Różnica między nimi polega na uproszczeniu cyklu przygotowywania surowców oraz bezciśnieniowej obróbki cieplnej w parze wodnej. Spoiwem w ty przypadku jest wapno oraz spoiwa mieszane wapienno-popiołowe. Istnieje możliwość zastosowania spoiwa cementowego. W tej sytuacji wydłuża się okres wstępnego dojrzewania masy. W drugim typie masa, która jest przygotowywana ma konsystencję wilgotną. Jest ona formowana w postaci bloków lub pustaków. Po uformowaniu są one poddawane procesowi obróbki cieplnej. Metoda ta jest podobna do technologii produkowania elementów betonowych z kruszywem żużlowym. Metoda ta przydaje się głównie, gdy w danym zakładzie energetycznym powstają i muszą zostać zużyte odpady paleniskowe o postaci żużla. Metoda ta charakteryzuje się dużą prostotą zorganizowania zakładu produkcyjnego oraz przystosowania jego wielkości do warunków oraz potrzeb miejscowych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com