fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Nadanie uprawnień obcokrajowcowi – od czego zacząć?

Chcąc otrzymać uprawnienia budowlane, z których będziemy mogli korzystać na terenie Polski, należy złożyć odpowiedni wniosek. Jego rozpatrzenie oznacza uznanie naszych kwalifikacji zawodowych do pełnienia zawodu inżyniera budownictwa. Co jednak gdy nie jesteśmy obywatelami Polski? Jak wtedy wygląda nadanie uprawnień obcokrajowcowi? (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Nadanie uprawnień obcokrajowcowi – zawartość wniosku

We wniosku przede wszystkim musimy zamieścić nasze imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia a także dane kontaktowe. Niezbędne będzie też podanie obywatelstwa oraz nazwa państwa, w którym uzyskano uprawnienia budowlane wymagane dla inżynierów budownictwa. Należy dokładnie określić, do wykonywania jakiego zawodu potrzebujemy uznania kwalifikacji zawodowych. Dokument musi też zawierać informacje o posiadanych przez nas kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Ponadto we wniosku podajemy posiadane wykształcenie i wykaz wszystkich dodanych załączników. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Nadanie uprawnień obcokrajowcowi – wymagane załączniki

Nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie dołączymy do niego wszystkich wymaganych dokumentów. Wśród nich jest potwierdzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych, które są zgodne z polskimi uprawnieniami budowlanymi i to w specjalnościach określonych prawem budowlanym. Potwierdzić musimy także nasze obywatelstwo. Wiele znaczy też właściwe i pełne udokumentowanie doświadczenia zawodowego. Zaświadczenie musi zawierać spis wszystkich obiektów budowlanych, a przede wszystkim ich nazwy, adresy, powierzchnie i kubatury. Musi się tam znaleźć także charakterystyka i konstrukcja obiektów a także wyszczególnienie wykonanych prac budowlanych i/lub projektowych. Oprócz tego nie wolno zapomnieć o czasie trwania praktyki przy każdym z obiektów i charakterze wykonywanych czynności. Zalicza się tu wyszczególnienie pełnionych funkcji technicznych. (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Nadanie uprawnień obcokrajowcowi – o czym nie można zapomnieć

Wiele załączników należy dołączyć do naszego wniosku. Niestety, to jeszcze nie koniec. Nie możemy zapomnieć o zaświadczeniu o braku zawieszonego prawa do pełnienia zawodu i działalności. Wydaje je odpowiedni organ państwa członkowskiego. Zaświadczenie musi zostać złożone wraz z wnioskiem do 3 miesięcy od daty wydania. Oprócz tego potrzebujemy dowód na opłacenie postępowania kwalifikacyjnego oraz potwierdzenie wniesienia odpowiedniej opłaty skarbowej. Co warto mieć zawsze w pamięci, wszelkie dokumenty i wnioski składa się w języku polskim. Zagraniczne dokumenty muszą więc zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.