fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Murowanie pierwszej warstwy w murze

Proces murowania pierwszej warstwy za pomocą silikatów zaczyna się od pojedynczego ustawienia połówkowego bloczka. Odbywa się to na zaprawowej warstwie, o grubości wynoszącej 10 mm w najwyższym z narożników. W kolejnym etapie należy dostawić do niego podstawowy bloczek. (uprawnienia budowlane) Po tym jak ustabilizują się one, ustawia się w dalszej części kolejne bloczki – połówkowy oraz podstawowy, w pozostałych narożnikach. Muszą być one ułożone tak, żeby ich płaszczyzna górna znajdowała się na takiej samej dokładnej wysokości, jak wysokość pierwszego bloczka. Kiedy wszystkie narożne bloczki ustabilizują się, rozciągnąć należy między nimi murarski sznur i uzupełnić dalej warstwę. W czasie uzupełniania pierwszej z warstw za pomocą poziomicy dokonuje się dokładnej kontroli odnośnie wysokości i górnego poziomu płaszczyzny ułożonych bloczków. (uprawnienia budowlane program) 

Murowanie pierwszej warstwy w murze
Murowanie pierwszej warstwy w murze

Wypełnianie pionowej spoiny w czasie murowania komórkowym betonem

Wiele bloczków z komórkowego betonu, jak i silikatowych elementów są to materiały posiadające wysoką wymiarową dokładność oraz profilowaną czołową powierzchnię. W związku z tym istnieje możliwość dokonywania połączeń ich na cienkowarstwową zaprawę, która stanowi tylko wsporną spoinę. Pionowa spoina wypełniona musi być , gdy wykonujemy pracę z elementami, o czołowej gładkiej powierzchni. Łączy się tu dwa z elementów, gdzie jeden z nich jest docinanym rodzajem elementu, bądź gdy występuje taka konieczność zapisana w projekcie.(uprawnienia budowlane kontakt)  

Murowanie komórkowym betonem

Ukośne oraz prostopadłe rodzaje ścian łączy się tak, aby zapewnić przekazywanie sobie nawzajem pionowych i poziomych obciążeń. Łączenia muszą spełnić również wymagania akustycznej izolacyjności, odporności ogniowej, jak i szczelności w budynku. Chcąc zapewnić taki rodzaj połączenia najlepiej zastosować do tego celu przewiązania murowych elementów. Stosując do połączeń metalowe łączniki bądź zbrojenia, powinno być to pod konstrukcyjnym względem zrównoważone z połączeniem, poprzez wiązania w murze. Z drugiej strony jednak ,nie może to wpływać na pogorszenie się innych parametrów w ścianie. Każda konstrukcyjna ściana powinna łączona być za pomocą murarskiego wiązania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy projekt zawiera zapis odnośnie innych sposobów wykonywania połączeń. (uprawnienia budowlane segregator )  

Zasady związane z tworzeniem murów

W czasie murowania w przegrodzie kolejnych warstw trzeba bezwzględnie przestrzegać zasad zapisanych w normach. Dotyczą one tworzenia murowych konstrukcji. Jedną z takich podstawowych zasad jest stosowanie odpowiednich wiązań. Norma PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 mówi, że pionowe spoiny w danych warstwach muszą się ze sobą mijać minimum co 0,4 wysokości murowego elementu. W systemie budowy o typie H+H przesunięcie dla silikatowych elementów wynosi minimum wartość 88 mm, przy silikatach posiadających wysokość na poziomie 220 mm. Elementy wykonane z komórkowego betonu posiadają przesunięcia, które wynoszą 96 mm albo 100 mm, przy bloczkach posiadających wysokość 240 mm albo 250 mm. Kiedy wykonanie odpowiedniego wiązania w murze nie jest możliwe, w takim wypadku stosuje się wzmocnienia w murze, np. przy pomocy zbrojeń. (uprawnienia budowlane 2022) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com