fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Miejscowy plan zagospodarowania

Plan zagospodarowania przestrzennego, to dokument graficzny, stanowiący podstawę planowania przestrzeni, którego głównym zadaniem jest określenie, czy na danym terenie dopuszczalna jest zabudowa i zadecydowanie jakie warunki taka zabudowa musi spełniać. (uprawnienia budowlane 2019)

miejscowy plan zagospodarowania
miejscowy plan zagospodarowania

Informacje zawarte w miejscowym planie zagospodarowania terenu

Dokument ten spełnia swoje zadanie zawierając w sobie informacje, pokroju:

 • Decyzję co do przeznaczenia danego gruntu, decydując o tym czy nadaje się on tylko pod zabudowy jednorodzinne, czy też pod działalności o charakterze typowo przemysłowym lub usługowym (egzamin ustny uprawnienia budowlane)
 • Określenie minimalnych wielkości działek budowlanych
 • Obramowanie terenu decydujące o tym jak duża jego część może zostać zabudowana
 • Typy akceptowalnych na danym terenie budowli, czy dopuszcza się zabudowę bliźniaczą lub szeregową, czy też możliwa jest tylko budowa wolno stojących budynków
 • Zdefiniowaną ilość możliwych do umieszczenia kondygnacji, oraz dopuszczalne wysokości budynków
 • Wymiary elewacji frontowych, ich szerokości
 • Sposób rozwiązania problemów związanych na przykład z zaopatrzeniem budynku w bieżącą wodę, kanalizację (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Trudnością w odczytaniu oraz analizie planu zagospodarowania przestrzennego stanowi jego niejednolita forma. Nie istnieje jeden spójny i uniwersalny wzorzec, który w pełni określa formę planu, jednak istnieją pewne wytyczne, którym musi podlegać dokument. Główne różnice w przedstawieniu planu zagospodarowania przestrzennego można dostrzec w szczegółowości regulacji, jak i również w wymaganym zakresie przedmiotów.

Treść planu miejscowego zagospodarowania terenu

Samą formę planu można czytelnie podzielić na dwie części, formę tekstową i formę typowo graficzną. Forma tekstowa planu zagospodarowania przestrzennego jest zobligowana spełniać pewne zdefiniowane z góry wymogi zasad techniki prawodawczej. (testy na uprawnienia architekta) Co zawiera się w tym, że musi on zawierać w sobie między innymi:

 • Tytuł
 • Podstawę prawną
 • Przepisy merytoryczne ogólne, jak i szczegółowe
 • Przepisy o wejściu w życie
 • Podział na jednostki redakcyjne (paragrafy, ustępy, itp.)

Formę graficzną wykonuje się na kopii mapy zasadniczej. Jednak w razie braku takiej mapy, dopuszczalne jest użycie mapy katastralnej (ewidencyjnej). Plany spotykamy głównie w skalach:

 • 1:5000
 • 1:2000
 • 1:1000
 • 1:500

Wymagane jest określenie tej skali, poprzez oznaczenie liczbowe i graficzne.  (przygotuj się do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com