fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Miejscowy plan zagospodarowania

Plan zagospodarowania przestrzennego, to dokument graficzny, stanowiący podstawę planowania przestrzeni, którego głównym zadaniem jest określenie, czy na danym terenie dopuszczalna jest zabudowa i zadecydowanie jakie warunki taka zabudowa musi spełniać. (uprawnienia budowlane 2019)

miejscowy plan zagospodarowania

miejscowy plan zagospodarowania

Informacje zawarte w miejscowym planie zagospodarowania terenu

Dokument ten spełnia swoje zadanie zawierając w sobie informacje, pokroju:

 • Decyzję co do przeznaczenia danego gruntu, decydując o tym czy nadaje się on tylko pod zabudowy jednorodzinne, czy też pod działalności o charakterze typowo przemysłowym lub usługowym (egzamin ustny uprawnienia budowlane)
 • Określenie minimalnych wielkości działek budowlanych
 • Obramowanie terenu decydujące o tym jak duża jego część może zostać zabudowana
 • Typy akceptowalnych na danym terenie budowli, czy dopuszcza się zabudowę bliźniaczą lub szeregową, czy też możliwa jest tylko budowa wolno stojących budynków
 • Zdefiniowaną ilość możliwych do umieszczenia kondygnacji, oraz dopuszczalne wysokości budynków
 • Wymiary elewacji frontowych, ich szerokości
 • Sposób rozwiązania problemów związanych na przykład z zaopatrzeniem budynku w bieżącą wodę, kanalizację (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Trudnością w odczytaniu oraz analizie planu zagospodarowania przestrzennego stanowi jego niejednolita forma. Nie istnieje jeden spójny i uniwersalny wzorzec, który w pełni określa formę planu, jednak istnieją pewne wytyczne, którym musi podlegać dokument. Główne różnice w przedstawieniu planu zagospodarowania przestrzennego można dostrzec w szczegółowości regulacji, jak i również w wymaganym zakresie przedmiotów.

Treść planu miejscowego zagospodarowania terenu

Samą formę planu można czytelnie podzielić na dwie części, formę tekstową i formę typowo graficzną. Forma tekstowa planu zagospodarowania przestrzennego jest zobligowana spełniać pewne zdefiniowane z góry wymogi zasad techniki prawodawczej. (testy na uprawnienia architekta) Co zawiera się w tym, że musi on zawierać w sobie między innymi:

 • Tytuł
 • Podstawę prawną
 • Przepisy merytoryczne ogólne, jak i szczegółowe
 • Przepisy o wejściu w życie
 • Podział na jednostki redakcyjne (paragrafy, ustępy, itp.)

Formę graficzną wykonuje się na kopii mapy zasadniczej. Jednak w razie braku takiej mapy, dopuszczalne jest użycie mapy katastralnej (ewidencyjnej). Plany spotykamy głównie w skalach:

 • 1:5000
 • 1:2000
 • 1:1000
 • 1:500

Wymagane jest określenie tej skali, poprzez oznaczenie liczbowe i graficzne.  (przygotuj się do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com