fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Legalizacja samowoli budowlanej

Samowolę budowlaną definiuje się jako wybudowanie obiektu (budynku, budowli, obiektu małej architektury) bez pozwolenia na budowę. Jak również bez uprzedniego zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.  W praktyce jednak za samowolę budowlaną uważa się również odbudowanie, rozbudowanie, nadbudowywanie pomieszczeń do już istniejących budynków. Ale też samowolne odstąpienie w sposób istotny od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w odpowiednich przepisach prawa itp. (segregator z aktami prawnymi) Najpoważniejszym skutkiem samowoli budowlanej może być nakaz rozbiórki tej budowli. Aby temu zapobiec możliwa jest legalizacja takiej budowy, która polega na tym, że właściwy organ przeprowadza procedurę legalizacji samowoli budowlanej, w wyniku której osoba dopuszczająca się samowoli, poniesie wyłącznie konsekwencje finansowe, natomiast wzniesiony obiekt zostanie uznany za zgodny z prawem budowlanym. Aby jednak nadzór budowlany wszczął postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanej muszą być spełnione ściśle określone warunki. Zgodność z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz techniczno-budowlanymi w zakresie umożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem. (uprawnienia budowlane)

Legalizacja samowoli budowlanej c.d.

Legalizacja samowoli budowlanej nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem inwestora. Procedura legalizacyjna zaczyna się od nałożenia na inwestora określonych obowiązków. Tj. dostarczenia do organu w wyznaczonym terminie w szczególności następujących dokumentów. A wśród nich projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Inwestor powinien także zapłacić opłatę legalizacyjną – to ile ona wynosi określają przepisy ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z wzorem, który określa sposób obliczania opłaty, stanowi ją iloczyn

  • stawki opłaty (s),
  • współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i
  • współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł. Natomiast kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu i współczynnik wielkości obiektu zależą od tego, czy samowola wymaga pozwolenia na budowę (testy na uprawnienia budowlane). Jeśli nie wymaga są to koszty rzędu 2,5 – 5tys zł. Natomiast w wypadku wymagania pozwolenia na budowę są to koszty rzędu 50tys. zł.

Podsumowanie

Należy również pamiętać, że samowola budowlana jest przestępstwem, za co również trzeba ponieść konsekwencje. (akty prawne 2019 uprawnienia budowlane)

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com