fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kto może ubiegać się o uprawnienia wyburzeniowe?

Oczywiście powyższe uprawnienia mogą zostać nadane po ukończeniu studiów oraz odbyciu praktyki. W Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie czytamy, iż kwalifikacji wykształcenia jako pokrewnego lub odpowiedniego dla danej specjalności dokonuje się na podstawie załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia. Zatem dla specjalności wyburzeniowej bez ograniczeń możemy wyróżnić kilka kierunków odpowiednich. Są nimi górnictwo, budownictwo oraz geologia w specjalności eksploatacja złóż i inżynieria wojskowa. Ważnym aspektem jest uzyskanie w tych kierunkach tytułu magistra inżyniera (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Dzięki temu dokumentowi można starać się o uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej.

Kto może ubiegać się o uprawnienia wyburzeniowe

Uprawnienia bez ograniczeń

Godnym uwagi jest fakt, że uprawnienia we wspomnianej wcześniej specjalności można uzyskać tylko bez ograniczeń (program egzamin uprawnienia 2019). Umożliwiają one projektowanie robót rozbiórkowych oraz kierowanie robotami budowlanymi. Co więcej można kierować robotami budowlanymi również z zastosowaniem metod, które wykorzystują materiały wybuchowe.

Praktyka zawodowa w specjalności wyburzeniowej

Istotnie, aby praktyka zawodowa została uznana musi spełniać określone warunki. Określa to art. 14 ust. 4 Prawa budowlanego. Otóż praktykę zalicza się, jeżeli polegała na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych lub na pełnieniu funkcji technicznych w trakcie wykonywania robót budowlanych. Oczywiście praktykę zawodową musi nadzorować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Z pewnością nie można zapomnieć o tym, że opiekun musi być czynnym członkiem samorządu budowlanego. W przypadku zagranicznej praktyki nadzór sprawuje osoba, która posiada uprawnienia w danym kraju.

Udokumentowanie praktyki zawodowej

Godnym uwagi jest fakt, że sposób dokumentowania praktyki zmienił się na przestrzeni lat. Kiedyś dokumentowało się ją w książce praktyki zawodowej. Współcześnie do jej udokumentowania wykorzystuje się oświadczenie wraz z załącznikami (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Okręgowa komisja kwalifikacyjna decyduje o tym, czy posiadane wykształcenie oraz praktyka pozwolą na ubieganie się o uprawnienia. Komisję wyodrębnia się z okręgowej izby inżynierów budownictwa właściwej miejscowo dla miejsca zamieszkania kandydata na uprawnienia. Ważnym aspektem jest to, że komisja ma wgląd w całość dokumentacji i może dokonywać w niej oceny.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com