fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna: obowiązki

Polska Komisja Akredytacyjna potwierdziła w swojej wykładni konieczność sprawdzenia wykształcenia kandydata na uprawnienia w oparciu o przepisy prawa. Komisja ta potwierdziła również, że w Polsce nie obowiązują kierunki pokrewne dla architektury i architektury i urbanistyki. Taka sytuacja wynika nie tylko z jakości kształcenia, ale i z wymogów programowych. Stanowisko potwierdziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i tym samym nałożyło na komisje okręgowe obowiązek oceny wykształcenia kandydata. Taki obowiązek ma również Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. (programy do uprawnień architektonicznych)

Rozporządzenie Ministra, dyrektywy unijne

Wymienione komisje dokonują oceny wykształcenia powołując się na rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 września 2011r. Dokument ten tyczy się standardów kształcenia dla weterynarii i architektury. Komisje opierają się także na dyrektywie Parlamentu Europejskiego (2005/36/WE) oraz Rady z 7 września 2007 dotyczącego uznawania kwalifikacji zawodowych. Stojąc w zgodzie z wymienionymi przepisami, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna głosi, że ukończenie studiów II stopnia na architekturze lub architekturze i urbanistyce nie umożliwia nadania uprawnień w specjalności architektonicznej. (uprawnienia architektoniczne)

Studia na kierunku związanym z budownictwem

Co więcej, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP (Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej) przedstawia jeszcze jedno stanowisko. Dotyczy ono kwalifikacji wykształcenia osób, które starają się o nadanie uprawnień budowlanych, a studiowały kierunek związany z budownictwem. Takie osoby kontynuują takie studia na II stopniu, lub wybierają architekturę II stopnia. Komisja stwierdziła, że przepisy prawa budowlanego upoważniają do samodzielnych funkcji technicznych tylko te osoby, które mają odpowiednie wykształcenie techniczne. Wykształcenie musi być oczywiście dostosowane do stopnia skomplikowania i rodzaju wykonywanych funkcji. (uprawnienia budowlane – egzamin)

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna: ocena kwalifikacji

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe elementy, Komisja Kwalifikacyjna uznała, że to właśnie na etapie kwalifikacji wykształcenia trzeba ocenić kandydata. Ocena musi być indywidualna, bo tylko w taki sposób można wziąć pod uwagę jego wykształcenie. Zwłaszcza wtedy, gdy trzeba mu się przyjrzeć pod kątem zgodności z przepisami prawa. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.