fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Krajowa komisja kwalifikacyjna to organ polskiej izby inżynierów budownictwa, podstawą prawną jej działania jest artykuł 28 ustawy 1 o z 15 grudnia 2000 roku, która dotyczy samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Liczba członków komisji jest różna, może wynosić od 8 do 16 osób, najważniejszą osobą jest tutaj przewodniczący komisji. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Kadencja komisji trwa 4 lata po i po jej zakończeniu powoływana jest nowa komisja.

Zadania krajowej komisji kwalifikacyjnej

Do głównych zadań krajowej komisji kwalifikacyjnej należy opracowanie pytań do egzaminu na uprawnienia budowlane i wydawanie decyzji w sprawach związanych z nadaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Przynajmniej raz w roku komisja kwalifikacyjna obowiązana jest do przeanalizowania przeprowadzonych już postępowań kwalifikacyjnych związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych, czy spraw dotyczących rzeczoznawstwa budowlanego.

Do podstawowych zadań komisji należy również prowadzenie postępowań odwoławczych i wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawach, które wymagają wyjaśnienia w zakresie decyzji związanych z treścią uprawnień budowlanych, czy nadaniem tych uprawnień przez komisję okręgowe. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Komisja kwalifikacyjna w sprawie nadzór nad działaniami okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

 Komisja ta przedstawia sprawozdania. Krajowa komisja kwalifikacyjna pełni też funkcję weryfikatora i organu odwoławczego. Można odwoływać uchwały komisji okręgowych, jeśli są one niezgodne z prawem lub regulaminami, czy uchwałami, które zostały wydane na podstawie ustawy. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są można powiedzieć ostateczne w postępowaniu samorządowym, oczywiście istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Komisja kwalifikacyjna jest weryfikatorem i organem odwoławczym od decyzji komisji kwalifikacyjnej, w sprawach nadawania i pozbawienie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, po ich ponownym rozpatrzeniu przez komisję kwalifikacyjną są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Decyzje komisji kwalifikacyjnej w sprawie uprawnień budowlanych wydawane w drugiej instancji są decyzjami ostatecznym w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.