fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Krajowa komisja kwalifikacyjna to organ polskiej izby inżynierów budownictwa, podstawą prawną jej działania jest artykuł 28 ustawy 1 o z 15 grudnia 2000 roku, która dotyczy samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Liczba członków komisji jest różna, może wynosić od 8 do 16 osób, najważniejszą osobą jest tutaj przewodniczący komisji. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Kadencja komisji trwa 4 lata po i po jej zakończeniu powoływana jest nowa komisja.

Zadania krajowej komisji kwalifikacyjnej

Do głównych zadań krajowej komisji kwalifikacyjnej należy opracowanie pytań do egzaminu na uprawnienia budowlane i wydawanie decyzji w sprawach związanych z nadaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Przynajmniej raz w roku komisja kwalifikacyjna obowiązana jest do przeanalizowania przeprowadzonych już postępowań kwalifikacyjnych związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych, czy spraw dotyczących rzeczoznawstwa budowlanego.

Do podstawowych zadań komisji należy również prowadzenie postępowań odwoławczych i wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawach, które wymagają wyjaśnienia w zakresie decyzji związanych z treścią uprawnień budowlanych, czy nadaniem tych uprawnień przez komisję okręgowe. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Komisja kwalifikacyjna w sprawie nadzór nad działaniami okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

 Komisja ta przedstawia sprawozdania. Krajowa komisja kwalifikacyjna pełni też funkcję weryfikatora i organu odwoławczego. Można odwoływać uchwały komisji okręgowych, jeśli są one niezgodne z prawem lub regulaminami, czy uchwałami, które zostały wydane na podstawie ustawy. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są można powiedzieć ostateczne w postępowaniu samorządowym, oczywiście istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Komisja kwalifikacyjna jest weryfikatorem i organem odwoławczym od decyzji komisji kwalifikacyjnej, w sprawach nadawania i pozbawienie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, po ich ponownym rozpatrzeniu przez komisję kwalifikacyjną są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Decyzje komisji kwalifikacyjnej w sprawie uprawnień budowlanych wydawane w drugiej instancji są decyzjami ostatecznym w toku postępowania w organach samorządu zawodowego.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna: obowiązki

Polska Komisja Akredytacyjna potwierdziła w swojej wykładni konieczność sprawdzenia wykształcenia kandydata na uprawnienia w oparciu o przepisy prawa. Komisja ta potwierdziła również, że w Polsce nie obowiązują kierunki pokrewne dla architektury i architektury i urbanistyki. Taka sytuacja wynika nie tylko z jakości kształcenia, ale i z wymogów programowych. Stanowisko potwierdziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i tym samym nałożyło na komisje okręgowe obowiązek oceny wykształcenia kandydata. Taki obowiązek ma również Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. (programy do uprawnień architektonicznych)

Rozporządzenie Ministra, dyrektywy unijne

Wymienione komisje dokonują oceny wykształcenia powołując się na rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 września 2011r. Dokument ten tyczy się standardów kształcenia dla weterynarii i architektury. Komisje opierają się także na dyrektywie Parlamentu Europejskiego (2005/36/WE) oraz Rady z 7 września 2007 dotyczącego uznawania kwalifikacji zawodowych. Stojąc w zgodzie z wymienionymi przepisami, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna głosi, że ukończenie studiów II stopnia na architekturze lub architekturze i urbanistyce nie umożliwia nadania uprawnień w specjalności architektonicznej. (uprawnienia architektoniczne)

Studia na kierunku związanym z budownictwem

Co więcej, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP (Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej) przedstawia jeszcze jedno stanowisko. Dotyczy ono kwalifikacji wykształcenia osób, które starają się o nadanie uprawnień budowlanych, a studiowały kierunek związany z budownictwem. Takie osoby kontynuują takie studia na II stopniu, lub wybierają architekturę II stopnia. Komisja stwierdziła, że przepisy prawa budowlanego upoważniają do samodzielnych funkcji technicznych tylko te osoby, które mają odpowiednie wykształcenie techniczne. Wykształcenie musi być oczywiście dostosowane do stopnia skomplikowania i rodzaju wykonywanych funkcji.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna: ocena kwalifikacji

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe elementy, Komisja Kwalifikacyjna uznała, że to właśnie na etapie kwalifikacji wykształcenia trzeba ocenić kandydata. Ocena musi być indywidualna, bo tylko w taki sposób można wziąć pod uwagę jego wykształcenie. Zwłaszcza wtedy, gdy trzeba mu się przyjrzeć pod kątem zgodności z przepisami prawa. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com