Jak uzyskać uprawnienia budowlane

Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane dają dużo możliwości w życiu zawodowym. Dotyczy to pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy projektowaniu jak również kierowania robotami budowlanymi.  Uprawnienia budowlane nadawane są przez organ samorządu zawodowego na terenie Polski.(testy uprawnienia architektoniczne)

Jak uzyskać uprawnienia budowlane

Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Aby uzyskać uprawnienia budowlane należy studiować odpowiednie kierunki. Na uczelniach wprowadzono podział kierunków studiów na odpowiadający oraz pokrewny. Kierunki odpowiadające to kierunki bezpośrednio dobrane do właściwej specjalności.

W zależności od kierunku studiów oraz ich stopnia a także odbytej długości praktyki zawodowej można zdawać egzaminy na różnego rodzaju uprawnienia budowlane. W najbardziej dogodnej sytuacji znajdują się osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Posiadają one bowiem swobodę w wyborze specjalności uprawnień budowlanych.( program uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia budowlane a kierunki pokrewne

Aby zdobyć uprawnienia budowlane należy zdecydować się na odpowiednie studia kierunkowe.  Istnieje również możliwość ukończenia studiów pokrewnych dla których czas praktyki zawodowej jest dłuższy, jednak również można uzyskać uprawnienia budowlane. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

W przypadku specjalizacji instalacji teletechnicznej w ograniczonym zakresie możliwe jest ukończenie pokrewnych kierunków takich jak inżynieria elektryczna, miernictwo elektryczne, programowanie sterowników,  informatyka.

W przypadku specjalizacji inżynieryjno – kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym możliwe jest ukończenie kierunków pokrewnych takich jak automatyka i robotyka, elektroenergetyka, która umożliwia uzyskanie umiejętności i wiedzy z zakresu sterowania ruchem.

Kierunkiem pokrewny do specjalizacji architektonicznej w ograniczonym zakresie jest architektura lub architektura i urbanistyka. Architekci uzyskują tutaj uprawnienia konstrukcyjno – budowlane w ograniczonym zakresie. (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Do zdobycia uprawnień budowlanych niezbędne są również praktyki zawodowe, pozwalające uzyskać potrzebne doświadczenie. Nad prawidłowością ich przebiegu czuwa kierownik praktyki.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.