fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W procesie budowlanym bierze udział wielu uczestników. Jednym z nich jest inwestor planujący inwestycję budowlaną (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Poza nim są również kierownicy robót budowlanych, kierownik budowy oraz projektant. Ponadto w niektórych sytuacjach obowiązkowym uczestnikiem w procesie budowy jest inspektor nadzoru inwestorskiego.

Czym zajmuje się inspektor nadzoru inwestorskiego?

Ww. inspektor reprezentuje interesy inwestora na budowie (program z aktami na uprawnienia budowlane). Pilnuje, aby przeprowadzane prace przebiegały w odpowiedni sposób, zgodnie z przepisami, pozwoleniem budowlanym oraz projektem. Ze względu na fakt, iż pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane.

W gestii inspektora leży bieżące sprawdzanie, czy wszelkie roboty budowlane są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną. Przede wszystkim kontroluje jakość wbudowanych wyrobów budowlanych (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Jest odpowiedzialny za to, aby nie stosowano wyrobów wadliwych oraz niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i odbiera prace budowlane, które ulegają zakryciu lub są zanikające.

Próby i odbiory techniczne

Sprawdzanie i odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu to jedne z zadań inspektora nadzoru inwestorskiego (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane). Poza tym uczestniczy on również w próbach i odbiorach technicznych urządzeń technicznych, instalacji technicznych oraz przewodów kominowych

Wpis w dzienniku budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego bierze udział we wszelakich czynnościach związanych z przygotowaniem do odbioru gotowego obiektu budowlanego oraz przekazaniem go do użytkowania. Istotny jest tutaj wpis w dzienniku budowy (uprawnienia budowlane 2019). Inspektor dokonując wpisu w dzienniku budowy potwierdza zakończenie robót i usunięcie wad. Istotnie, na żądanie inwestora inspektor może również nadzorować rozliczenia związane z budową.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com