fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Hydrocyklon jest kolejnym rodzajem klasyfikatora. Jest on najczęściej stosowany do usuwania drobnych pyłów niż w przypadku klasyfikowania piasku. Tutaj zamiast siły ciężkości jak to miało miejsce w przypadku poprzednich klasyfikatorów wprowadzona została tu siła odśrodkowa.[uprawnienia budowlane testy] Można zastosować tu osadnik wykształcony, który ma przekrój kołowy. Przekrój ten zwęża się ku dołowi. Do tego osadnika wprowadzany jest w sposób styczny do ściany mieszaninę piasku wraz z wodą. Odbywa się to ze znaczną prędkością. W urządzeniu tym na skutek wirowego ruchu cieczy materiał gruby jest gromadzony przy ścianach zewnętrznych. Następnie jest on przesuwany do dołu oraz wypływa przez dolny wypust. Materiał drobny jest natomiast unoszony do środka i następnie wypływa on górnym wypustem.[akty uprawnienia budowlane]

Hydrocyklon
Hydrocyklon

Stosowanie zestawów o określonej dokładności

Klasyfikatory mogą być montowane w zestawy, które uzależnia się od potrzeb. Zestawy te mogą dawać wymaganą dokładność sortowania w żądanych przez nas przedziałach. Takie urządzenia zostały wykorzystane podczas budowy przegrody znajdującej się w Rain. Piasek tu otrzymywany w procesie klasyfikacji posiada taki procent wody, że niemożliwe jest tu jego bezpośrednie zastosowanie do betonu, który ma być wibrowany i posiada niski współczynnik wodocementowy. Wilgotność tak otrzymanego piasku ma wartość 50%. Oznacza to, że nawet przy najniższym punkcie piaskowym przekroczona jest ilość wody, która została obliczona dla betonu wilgotnego. Niezbędne jest tu więc wykonanie odwodnienia piasku.[segregator uprawnienia budowlane]

Odwodnienie piasku

Stopień procesu odwodnienia piasku wcześniej wspomnianego jest zakładany w zależności od tego, czy chcemy dozować do betoniarki piasek, który jest nasycony wodą czy ma mały procent wilgotności. Wiadome jest, że dozowanie piasku mokrego zapewnia mniejszy rozrzut w wynikach dla określonej konsystencji betonu niż w przypadku stosowania piasku, który jest mokry.[uprawnienia budowlane] Proces magazynowania piasku bezpośrednio po procesie klasyfikacji w silosach wprowadza do wnętrza dużą ilość wody. Woda ta w pewnym stopniu odpływa, ale podczas procesu betonowania dochodzi do dużych wahań wilgotności piasku. Piasek może zostać odwodniony w silosach za pomocą odpowiedniego ukształtowania dnia. Zamiast lejów, które ułatwiają wypływanie piasku można stosować tu płaskie dna z odprowadzeniem wody na zewnątrz. Stosując tu sita, które mają odpowiednio drobne oczka lub zbiorniki perforowane nie otrzyma się zadowalających wyników, ponieważ podczas wypływu wody wypływają tu również duże ziarna piasku.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Urządzenia ślimakowe oraz odwadniacze łopatkowe

Lepsze efekty od wyżej wspomnianych urządzeń można uzyskać stosując urządzenia ślimakowe lub odwadniacze łopatkowe. W przypadku urządzenia ślimakowego piasek wraz z wodą, który znajduje się w dolnym zbiorniku unosi się ruchem podajnika ślimakowego do góry. Podczas tego ruchu woda spływa w dół. Piasek mokry natomiast wysypuje się z górnego wypustu. Wilgotność otrzymywanego tu piasku ma wartość około 25%. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia możliwe jest otrzymanie dobrych wyników piasków, które mają frakcję większe niż 0,5 milimetra.[egzamin na uprawnienia budowlane] Frakcje, które są mniejsze w pewnym stopniu są wypłukiwane. Dobre efekty uzyskano stosując w tej dziedzinie urządzenia, które opierają się na działaniu siły odśrodkowej lub procesu wibrowania. W obydwu tych przypadkach możliwe jest uzyskanie wymywanych ziarn, które mają średnicę do 0,1 milimetra.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com