fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Określone przepisy prawa

Każdy proces budowlany, który jest realizowany w naszym kraju, podlega określonym przepisom prawnym. Nie inaczej ma to miejsce w przypadku wykonania przyłączy energetycznych. W ostatnich latach przepisy prawa dotyczące przyłączy energetycznych zostały znacząco uproszczone. Dowiedzmy się wiedz, co uległo zmianom i jak wyglądają teraz formalności, których należy dopełnić? (uprawnienia budowlane)

Formalności przyłączy energetycznych

Dwie możliwości

Przyłącze energetyczne jest procesem, który polega na połączeniu instalacji elektrycznej w naszym domu. Przybiera on dwie formy:(uprawnienia budowlane program)

  • przyłącze energetyczne napowietrzne,
  • przyłącze energetyczne kablowe.

Przyłącze energetyczne napowietrzne to takie, które jest dość rzadko wybierane przez inwestorów. Głównie spowodowane jest to tym, że ten rodzaj przyłączy nie charakteryzuje się atrakcyjnym wyglądem i jednak jest mniej bezpieczne. Zwłaszcza widywane jest w starym budownictwie. Jak sama nazwa wskazuje, można je wykonać jedynie wówczas, kiedy mamy w pobliżu napowietrzną linię energetyczną. Podziemne kable mają za zadanie doprowadzenie prądu do naszego domu. Jako główny element tej instalacji wymieniane jest złącze kablowe, które jest wyposażone w licznik i zabezpieczenia. Jeśli wybierzemy przyłącze energetyczne kablowe, wówczas musimy liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami i ze znacznie większymi staraniami o dobry projekt. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Kwestia wyboru

W wyniku nowelizacji Prawa budowlanego z 28 lipca 2005 roku, nie ma obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza. Nowelizacja ta dotyczy przyłącza odnośnie konkretnego obiektu, jak i także w pełni niezabudowanych działek. Według nowelizacji dopuszcza się dwa tryby postępowania. Artykuł 29a Prawa budowlanego zezwala na budowę przyłącza bez konieczności zgłaszania tego faktu, natomiast artykuł 30 stanowi o obowiązku zgłoszenia faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku dokonania zgłoszenia powinniśmy określić w nim rodzaj, zakres oraz sposób wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Jeśli chcemy budować przyłącze bez zgłoszenia, obowiązują nas warunki oraz wymagania Zakładów Energetycznych, uwzględniające aktualnie obowiązujące przepisy branżowe, regulujące warunki przyłączania do sieci. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych, odpowiednie szkice bądź rysunki oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Najczęściej wymagane jest również przedstawienie warunków technicznych przyłączenia, wydanych przez Zakład Energetyczny na wniosek inwestora, takich jak: moc przyłączeniowa i informacja o instalowanych urządzeniach, które mogą być powodem zakłóceń sieci zasilającej. Kolejnym dokumentem jest projekt zagospodarowania działki bądź terenu z zaznaczoną lokalizacją planowanego przyłącza wraz z opisem technicznym instalacji. Taki projekt wykonuje osoba do tego uprawniona, na kopii aktualnej mapy geodezyjnej. Zgłoszenia trzeba dokonać na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, tyle bowiem czasu ma urząd na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Brak sprzeciwu oznacza tzw. milczącą zgodę na budowę przyłącza zgodnie z przedstawionym projektem. Jeśli jednak nie rozpoczniemy prac przed upływem dwóch lat, zgłoszenie traci ważność, a całą procedurę należy zacząć od początku. (uprawnienia budowlane kontakt)

Co dalej?

Nie ważne, jaką drogę formalną dotyczącą przyłączy przyjmiemy musimy pamiętać, że miejsce lokalizacji przyłącza musi być wyznaczone przez geodetę. Jeśli już budowa się zakończy, wówczas należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Mapa zasadnicza musi mieć zaznaczone na swoim polu przyłącze oraz musi być w ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Powinniśmy w tym przypadku zacieśnić współpracę z miejscowym zakładem energetycznym, z którego pobierzemy odpowiedni wniosek. Następnie do wniosku dołączamy kolejne załączniki i jedyne, o czym sami możemy decydować to wielkość zapotrzebowania na energię. Oczywiście pozwolenie na budowę jest w pełni niezbędne. (uprawnienia budowlane 2022)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com