fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

W przypadku egzaminów na uprawnienia budowlane i egzaminów na różnego rodzaju specjalizacje techniczno-budowlane są one organizowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne wyłaniane z okręgowych izb inżynierów budownictwa. Istotnie, komisje te przeprowadzają dwuetapowe postępowanie w sprawach o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej lub uprawnień budowlanych. Postępowanie kwalifikacyjne jest pierwszym etapem postępowania, z kolei egzamin – drugim (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Oba te postępowania przeprowadza komisja kwalifikacyjna. Zespoły kwalifikacyjne i zespoły egzaminacyjne są wyłaniane przez wspomnianą komisję kwalifikacyjną.

Zespoły kwalifikacyjne

Godnym uwagi jest zagadnienie jak wyglądają zespoły kwalifikacyjne oraz jakie działania przeprowadzają (programy do uprawnień budowlanych). Otóż przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyłania zespoły, które składają się z 3 do 5 osób. Co więcej, przewodniczący wyznacza również zespoły egzaminacyjne, których zadaniem jest przeprowadzenie egzaminu. Liczą one od 3 do 6 osób.

Skład zespołu egzaminacyjnego

Oczywiście należy również wspomnieć o tym, kto wchodzi w skład zespołu egzaminacyjnego. Znajdują się w nim przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz pozostali członkowie zespołu. Warto również zwrócić uwagę na to, jaki wykształcenie muszą mieć członkowie zespołu (uprawnienia budowlane – egzamin). Przynajmniej dwóch z nich musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, o którą ubiega się kandydat. Pozostali członkowie mogą mieć wyższe wykształcenie techniczne i posiadać uprawnienia budowlane lub wykształcenie prawnicze.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Oczywiście odpowiednie przygotowanie się do egzaminu przez kandydata jest kluczowe. Istotnie należy pamiętać, iż zarówno zespół egzaminacyjny, jak i kwalifikacyjny może zażądać od zdającego przedstawienia opracowań projektowych. Są to opracowania, które kandydat wykonywał w ramach praktyki zawodowej. Poza tym może zostać poproszony o udokumentowanie odbytej praktyki zawodowej.

Godnym uwagi jest fakt, w jaki sposób przygotowywane są pytania na egzamin pisemny oraz ustny. Otóż przygotowuje się je oddzielnie dla każdej specjalności (egzamin na uprawnienia budowlane). Komisja egzaminacyjna sporządza odpowiednie listy, według których kandydaci są podzielni na grupy specjalistyczne oraz rodzaje uprawnień.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.