fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Eksploatacja i naprawa elektroenergetycznych napowietrznych linii

Nawet małe i proste udoskonalenia mogą znacząco wpłynąć na ułatwienie i przyśpieszenie prac związanych z usuwaniem awarii przy elektroenergetycznych liniach wyłączonych z napięcia.   (uprawnienia budowlane 2022) Typizacyjne albumy, jakie stosuje się  w branży elektroenergetycznej wpływają na ułatwienie projektowych prac czy na prace wykonawcze. Są także ułatwieniem dla przedstawicieli projektowej branży, służby eksploatacyjnych zawodowej energetyki oraz dla branży wykonawczej. Autorskie zespoły typizacyjnych albumów dokonały zaprojektowania tak naprawdę od podstaw dane elementy elektroenergetycznych linii czy transformatorowych stacji zgodnie z prawnymi wymaganiami. Wszystkie elementy, które dobrano zaprezentowano w postaci tabel i rysunków. Takie powtarzalne techniczne rozwiązania są przygotowane do zaadaptowania przez osobę projektującą linię bądź elektroenergetyczne stacje. (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Eksploatacja i naprawa elektroenergetycznych napowietrznych linii
Eksploatacja i naprawa elektroenergetycznych napowietrznych linii

Połączenia konstrukcyjnych elementów

Przy elektroenergetycznym słupie bądź transformatorowej stacji dobierając konstrukcyjny element trzeba zwrócić uwagę na sposób, w jaki łączy się elementy. Tam, gdzie jest to możliwe rezygnuje się z gwintowanych połączeń i stosuje się nitowane, które zabezpiecza się zawleczką. Między połączeniem gwintowanym a stałym natomiast stosuje się łączący element z nitem, jaki zabezpiecza się zawleczką. To sprawia, że ta gdzie jest to tylko możliwe ogranicza się gwintowane połączenia do łączeń danych konstrukcyjnych elementów. Kiedy zajdzie potrzeba posiadania jednowidlastego łącznika przedłużającego, stosuje się w takim wypadku taki, który posiada zabezpieczenie nitowe z zawleczką, a nie zabezpieczony przy zastosowaniu śruby z zawleczką i z zakrętką. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Oznakowanie elementów w słupie

System związany ze znakowaniem elementów, które wchodzą w skład wyposażenia słupa bądź transformatorowej stacji słupowej powinien być w pełni logiczny. Stosowanie literowego oznaczenia, kiedy jest to możliwe powinno stanowić akronim pełnej nazwy danego elementu oraz jego ewentualne uzupełnienie o dodatkowe informacje. Dla przykładu w przypadku przelotowych poprzeczników dla przewodów mających przekrój do 50 mm2, posiadające dwa otwory pod wsporcze izolatory oznaczenie tego elementu wyglądało by tak: PP-502. Takie oznaczenie byłoby zrozumiałe oraz logiczne dla osoby, która nie zna szczegółowo typizacyjnych albumów. Stosowanie dodatkowych danych do oznakowania poprzecznika, np. rodzaj przewodu czy układu linii przewodowych jest zbędne. Kwestią, którą można by jeszcze przemyśleć jest to, czy przy oznakowaniu nie umieścić informacji dodatkowej odnośnie typu żerdzi. Oznaczenie wyglądało by wtedy odpowiednio PP-502/E.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Opracowanie technicznych rozwiązań

Opracowując rozwiązania techniczne, jakie przewiduje się do zaadaptowania na etapie związanym z opracowaniem projektowej dokumentacji ma także wpływ na przyszłą eksploatację linii, czyli na zabiegi związane z usuwaniem w sieci pojawiających się awarii, jak i z bieżącymi naprawami, jakie wynikają z oględzin technicznego stanu obiektu. Podczas eksploatowania bardzo ważnym czynnikiem staje się czas potrzebny na przeprowadzenie eksploatacyjnego zabiegu bądź na usunięcie awarii. Na to z kolei wpływa sposób łączenia danych elementów ze sobą. (uprawnienia budowlane program)  

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.