fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Eksploatacja i dozór urządzeń na budowie

Podstawowymi czynnościami eksploatacji technicznej maszyn jest docieranie, obsługa bieżąca, okresowa oraz naprawy. Docieranie to proces, który polega na dopasowywaniu części w maszynie tak, aby jej sprawność techniczna była pełna. Wyróżniamy trzy fazy docierania maszyn budowlanych:

  • warsztatowe,
  • zasadnicze ,
  • eksploatacyjne .

Należy wykonywać obsługę sezonową co najmniej dwa razy w roku (wiosną i jesienią). Ważna jest też konserwacja mająca na celu utrzymanie maszyn w najlepszej sprawności oraz gotowości do pracy.

Znajdź na stronie: www.uprawnienia-budowlane.com inne ciekawe artykuły, które warto poczytać. Taka wiedza przyda Ci się szczególnie na egzaminie na uprawnienia budowlane.

Wypadki przy pracy

Urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu mogą być źródłem poważnych wypadków przy pracy, nawet ze skutkiem śmiertelnym, dlatego ważne jest, aby użytkować je zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Dozór techniczny

Dozór techniczny urządzeń na budowie wykonują przeznaczone do tego jednostki. Jednostki te, to przede wszystkim Urząd Dozoru Technicznego. Dozór mogą również wykonywać inne specjalistyczne jednostki dozoru , takie jak Transportowy Dozór Techniczny .

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia:

  • na etapie projektowania,
  • w momencie ich wytwarzania,
  • w chwili naprawy i modernizacji,
  • podczas wprowadzenia do obrotu oraz ekspoatacji

 

 

Obsługa maszyn

Maszyny budowlane i inne maszyny o napędzie silnikowym mogą być obsługiwane tylko przez pracowników, którzy posiadają wymagane kwalifikacje.

 

Eksploatacja maszyn i urządzeń

Urządzenia i maszyny podlegające dozorowi technicznemu mogą być użytkowane dopiero po uzyskaniu odpowiednich uprawnień i wystawieniu dokumentów, które uprawniają do ich eksploatacji.

 

Użytkowanie maszyn i urządzeń

Maszyny i urządzenia powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane według instrukcji producenta.

 

Czy możliwe jest wykonywanie prac nieprawnymi urządzeniami? Eksploatacja urządzeń i maszyn niesprawnych jest surowo zabroniona. Gdy podczas pracy stwierdzimy, że urządzenie jest uszkodzone należy jak najszybciej przerwać pracę, odłączyć dopływ energii, a także poinformować nadzór budowy.

 

Sprawdzenie maszyn i urządzeń pod kątem technicznym

 

Przeglądy okresowe i konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta przez osoby, które są do nich upoważnione. Przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi należy sprawdzić urządzenia pod względem sprawności technicznej oraz bezpiecznego użytkowania.

 

Instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń stacjonarnych powinny być dostępne na stanowisku pracy. Osoby pracujące na tych stanowiskach pracy muszą zapoznać się z tymi instrukcjami.

 

Urządzenia wymagające posiadania kwalifikacji

Wśród urządzeń które wymagają od osoby obsługującej odpowiednich kwalifikacji są między innymi żurawie, wciągarki, dźwigi (za wyjątkiem dźwigu osobowego), wózki jezdniowe, pomosty ruchome. Ponadto w grupie tej znajdują się suwnice, układnie przeznaczone do składowania ładunków w magazynach itd.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com