Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Gdy przystępujemy do egzaminu na uprawnienia budowlane pierwszy krok jaki musimy pokonać to test pisemny. Jest on powszechnie uważany za prostszy w porównaniu z drugim krokiem, z którym przyjdzie nam się spotkać. Jednakże nic nie przyjdzie nam łatwo bez dokładnego i sumiennego przygotowania.(testy na uprawnienia budowlane) Warto o tym pamiętać, ponieważ zdawalność tej części z roku na rok spada. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest odpowiedzialna za wybór wszystkich pytań do egzaminu.

Na chwilę przed egzaminem Izba udostępnia na swojej stronie dokładne zestawienie wszystkich obowiązujących aktów prawnych i norm. Ich znajomość jest musem w danej sesji egzaminacyjnej. Stworzona zostaje jedna, wielka baza zawierająca tysiące pytań.(akty prawne do egzaminu) Następnie z niej losowo wybiera się pytania dla każdej specjalności i rodzaju uprawnień.

Każdy egzamin do pytań ma trzy odpowiedzi. Jednak bez obaw, zdający mogą trochę odetchnąć z ulgą, gdyż zawsze tylko jedna z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Rodzaj uprawnień i to czego dotyczą skutkuje w zróżnicowanych zasadach egzaminu. Każdy ma inna liczbę pytań, więc do zdania też jest inna ilość wymaganych prawidłowych odpowiedzi. Zakres i czas egzaminu również zależny jest od jego rodzaju. Najcięższymi do osiągnięcia są uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.(szczegółowy program egzaminu) Ten egzamin zawiera 90 pytań i tak: 63 są o prawie budowlanym, 18 o warunkach BHP i ostatnie 9 o postępowaniu administracyjnym. Czas trwania to 135 minut, a najważniejsze, czyli by egzamin uznany był za zaliczony, trzeba zdobyć 68 prawidłowych odpowiedzi.

Najkrótszy z egzaminów

Najkrótszy egzamin to ten na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi lecz w ograniczonym zakresie. Zawiera on o połowę mniej pytań testowych tj. 45. Analogicznie, 32 z nich dotyczą prawa budowlanego, dalej 9 to pytania o BHP i ostatnie 4 są o prawie administracyjnym. Kiedy następuje czas egzaminu nie ma szans na żadne porozumiewanie się pomiędzy kandydatkami, ponieważ każda okręgowa izba samorządu zawodowego wyznacza ten sam dzień i godzinę.(egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.