fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kształtki

Kształtki mogą być wykonane z płyt spilśnionych (uprawnienia budowlane). Na stykach kształtki zachodzą na siebie na długość 5 cm. Mocuje się je do podłoża przy wykorzystaniu stalowych szpilek. Jedna taka szpilka ma długość ok. 40 cm. W sytuacji, kiedy dojdzie do dyblowania płyt, kształtki te powinny posiadać otwory na dybie w odpowiednich miejscach.

Dyblowanie
Dyblowanie

Dyblowanie

Dyblowanie należy do najlepszych sposobów połączenia płyt. Poszczególne części dyblowania przygotowuje się na placu budowy. Deski sosnowe służą do tego, żeby wypełniać szczelinę dylatacyjną w dolnej warstwie nawierzchni. W nich należy wywiercić otwory, których średnica będzie odrobinę większa niż średnica dybli, które będą stosowane. Odstęp otworów w kierunku podłużnym deski wynosi 30-40 cm. Z kolei odstępy skrajnych otworów charakteryzują się tym, że są o połowę mniejsze. Biorąc pod uwagę fakt, że dybie należy układać w połowie grubości nawierzchni, to otwory znajdują się na szerokości deski.

Dyble powstają z reguły ze stali zbrojeniowej. Charakteryzują się one:

– średnicą: 20-22 mm,

– długością: 60-70 cm.

Nieco ponad połowę dybli powleka się upłynnionym asfaltem. Należy zadbać o to, żeby dybel w szczelinie był zabezpieczony przed korozją. Otulina bitumiczna powinna być gruba na 0,2-0,3 cm. Tak przygotowane dyble należy przeciągnąć przez otwory w desce. Należy zrobić to w ten sposób, żeby z jednej strony deski znajdowały się na przemian asfaltowane i nieasfaltowane części dybli. Aby móc utrzymać dyble w jednej płaszczyźnie, należy je związać wyżarzonym drutem z dwoma stalowymi prętami, które mają średnicą ok. 10 mm.

Stalowe pręty powinny znajdować się równolegle do deski z obu jej stron (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Powinny być umieszczone ok. 10 cm od czoła dybli. Tak przygotowaną konstrukcję należy umieścić w miejscu, gdzie ma znajdować się szczelina. Deskę należy ułożyć prostopadle do nawierzchni. W wolnej przestrzeni pomiędzy czołami deski a prowadnicami należy wbić kliny.

Wykonanie progów

Wykonanie progów wiąże się z wykopaniem w podłożu gruntowym rowków, które mają odpowiednie kształty. Najczęściej maja one prostokątny przekrój. Należy je wypełnić:

– masą betonową żwirową z cementem marki 250 w ilości 180 kg/m3,

– masą betonową dolnej warstwy nawierzchni.

Kolejnym krokiem jest zagęszczenie masy. Zanim nastąpi ułożenie właściwej nawierzchni, górna powierzchnia progów powinna być pokryta cienką warstwą izolacyjną. Dzięki niej zapewniony jest swobodny przesuw płyt nawierzchni nad progami w czasie wahań temperatury. Warstwą izolacyjną mogą być:

– bitumy na chłodno,

– bitumy na gorąco,

– podwójna warstwa papy bitumicznej.

Nawierzchnie na progach układa się:

– w sposób bezpośredni po ich wykonaniu,

– po dostatecznym stwardnieniu betonu progów (co najmniej 7-14 dni)

Progi można zrobić z gruntu, który stabilizuje się cementem bądź bitumem (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Mieszankę gruntocementu powinno się zaprojektować zgodnie z zasadami. Lepszym wyborem jest wybór trapezowego przekroju poprzecznego progów. Dzięki bocznym skosom podatność progów jest zmienna – wzrasta od krawędzi do osi progu

Grunt ze spoiwem bądź lepiszczem należy wymieszać w betoniarkach. Z kolei ich zagęszczenie powinno odbyć się po naniesieniu mieszaniny w rowki, które wcześniej wykonano. Zagęszcza się mieszaninę za pomocą wibratorów płytowych bądź deskowych.

Aby nie doszło do powiększenia się szerokości szczeliny podłużnej na skutek spełzania płyt, należy zakładać kotwiące haki stalowe (co 1 m). Jest to istotne szczególnie w przypadku nawierzchni betonowych, które układa się na starych nawierzchniach tłuczniowych.

W sytuacji, kiedy nawierzchnia od razu powstaje na całej szerokości, to jest pozwolenie, żeby haki kotwiące układać zgodnie ze schematem. Coraz bardziej popularne robi się to, że do wykonania szczelin wykorzystuje się najróżniejsze wkładki, które powstają ze sztucznych tworzyw.

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com