fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Drewniane okienne otwory

Drewniane okienne i drzwiowe otwory nadmiernie zużywają się poprzez zawilgocenie drewna, które po wyschnięciu powoduje paczenie się go i odpadania ochronnej powłoki. W dalszym etapie następuje gnicie i butwienie poszczególnych jego części. Kolejną z przyczyn nadmiernego zużycia jest nadmierne nagrzewanie okien i drzwi np. poprzez umieszczenie w ich okolicy pieca. Powoduje to zasychanie i pękanie drewnianych elementów (uprawnienia budowlane). Ważna jest także odpowiednie wyregulowanie okuć i skrzydeł oraz dbanie o to, aby nie doszło do mechanicznych uszkodzeń. Mogą one spowodować odpadanie ochronnej powłoki tj. olejnej farby, lakieru. Drewno w ten sposób narażone jest na wilgoć, grzyba oraz owady.

Drewniane okiennice
Drewniane okiennice

Stalowe drzwiowe i okienne otwory

Przyczyną nadmiernych zniszczeń stalowych otworów jest brak zabezpieczeń metalu od korozji (program uprawnienia budowlane). Otwory zewnętrzne metalowe bardzo dobrze przewodzą ciepło i na nadmierne zużycie z pewnością wpłyną warunki, kiedy otwór będzie oblodzony albo oszroniony, co ma związek z różnicami pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną temperaturą. Brak luzów w ruchomych częściach może także spowodować zaklinowanie się ich przy wyższych temperaturach, i jednocześnie przedwczesne zużywanie się elementów. Betonowe i żelbetowe otwory prefabrykowane nie podlegają zużyciom, jeżeli są odpowiednio użytkowane.

Nadmierne zużywanie się drewnianych podłóg

Rozwojowi grzyba sprzyja używanie do budowy zawilgoconego i zagrzybionego drewna. Duże znaczenie ma to dla piwnicznych podłóg oraz leżących tych bezpośrednio nad gruntem. Na rozwój grzyba wpływa tu brak odpowiedniej izolacji, dobrego przewietrzenia spodu podłogi oraz utrudniony dopływ słonecznego światła. Układanie posadzek i podłóg z materiału, który posiada duży stopień zawilgocenia, podczas użytkowania pojawią się pęcznienia a wysychając zaczną tworzyć się szpary. Często trzeba zerwać w związku z tym podłogę i jeszcze raz ją ułożyć (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Nierówne podłoże pod klepkową posadzkę albo nierówne i niedostatecznie sztywne układanie podłogowych legarów powoduje uginanie się klepkowych deszczułek albo podłogowych desek. W związku z tym łącza zrywają się a podłoga ulega odkształceniom i szybko niszczeje.

Inne przyczyny nadmiernego zużywania

Poza wyżej podanymi przyczynami nadmiernych zużyć, trzeba dodać jeszcze mechaniczne uszkodzenia podłóg, które powstają m.in. w związku z wykonywaniem na nich niedozwolonych czynności typu przesuwanie ciężkich przedmiotów, rąbanie drewna, uszkodzenia od palenisk z pieca itp. Należy wymienić tu także szkodzenia związane z oddziaływaniem materiałów i żrących albo brudzących płynów (pytania na egzamin ustny do uprawnień). To wszystko ma negatywny wpływ na zużywanie się nadmierne elementów.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com