fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Najprostszym sposobem dozowania jest wlewanie do bębna betoniarki obliczonej ilości domieszki, która jest rozpuszczona w niewielkiej ilości wody zarobowej. Dolewa się to podczas dodawania całej wody. W przypadku domieszek w stanie sproszkowanym dopuszczalne jest stopniowe wsypywanie odmierzonej porcji domieszki do betoniarki podczas jej działania. Najlepsze wyniki jednak uzyskiwane są w sytuacji, gdy betoniarka posiada specjalny dozownik dla domieszek. Dozownik ten powinien mieć mechaniczne urządzenie mieszające, które zapewnia dobre rozpuszczania się domieszek w wodzie, uzyskanie jednolitej koncentracji i zapobiega procesowi sedymentacji.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Dozowanie
Dozowanie

Dozator do odmierzania

Przykładem dozatora służącego do odmierzania obliczonej ilości wodnego roztworu domieszki do betoniarki, który działa okresowo zostało stworzone w Gliwicach. Urządzenie to było stosowane w miejscu wytwarzania masy betonowej podczas budowy chłodni hyperboidalnej znajdującej się w Thierbach. Urządzenie to było sprężone z dozatorem wody poprzez elektrycznie sterowany obwód. Przygotowany wcześniej roztwór wodny domieszki o określonym stężeniu jest mieszany w sposób ciągły z zbiorniku.[uprawnienia budowlane testy] Przepływa on w obwodzie działającej bez przerwy odśrodkowej pompy. Drugi obwód złożony jest z pompy, która pracuje w sposób okresowy oraz tylko w sytuacji, gdy roztwór jest podawany do zbiorniczka. Zbiorniczek ten mieści odmierzoną porcję roztworu równą jednemu zarobowi betoniarki. Pompa włącza się w sposób automatyczny. Odbywa się to równocześnie z włączeniem oraz wyłączeniem urządzenia, które dozuje wodę. W sytuacji, gdy wystąpi nadmiar podanego roztworu to do zbiornika powraca ona poprzez rurkę przelewową. W sytuacji, gdy zbiornik jest napełniony poprzez odmierzoną ilość wody to pompa przestaje pracować. Następnie po przekręceniu zaworu spływa ona do mieszalnika betoniarki, który zawiera masę betonową. Po opróżnieniu zbiornika oraz zakręceniu zaworu proces napełnienia odbywa się od początku.[uprawnienia budowlane]

Przykłady krajowych domieszek

Przykładowe domieszki produkcji krajowej były zrobione w INCO w Warszawie. Zastosowane zostały one do zaczynów, zapraw oraz masy betonowej wykonanej na spoiwie cementowym. Pierwszym przykładem będzie Plasibet. Jest on brązowoszarym proszkiem. Jest on bezwonny i łatwo rozpuszczalny. Jego stosowanie powoduje zwiększenie urabialności, poprawienie plastyczności masy betonowej. Pozwala on również oszczędzać cement oraz dozować mniejszą ilość wody.[egzamin na uprawnienia budowlane] Dozowany jest on w ilości 0,3% masy cementu. Podobnym preparatem jest Hydrobet. Również przyczynia się on do zwiększenia wodoszczelności i zmniejszenia nasiąkliwości jaką charakteryzuje się beton. Jest on stosowany podczas wykonywania betonów hydrotechnicznych. Nie można go jednak stosować w tym samym czasie z innymi domieszkami.

Abicsod i Injectol

Abicsod jest domieszką, która służy do napowietrzania betonu. Przyczynia się ona do zwiększenia jego mrozoodporności oraz poprawienia urabialności masy. Ma ona postać brązowej cieczy. Przed wykorzystaniem go musi zostać rozpuszczony w wodzie zarobowej. Następnie wlewa się go do betoniarki.[akty uprawnienia budowlane] Ilość dozowania tej domieszki jest uzależniona od ilości cementu oraz uziarnienia kruszywa. Z tego powodu powinna być ona ustalana za każdym razem w sposób laboratoryjny. Injectol jest domieszką, którą stosuje się w robotach cementacyjnych, gdzie niezbędne jest szybkie wiązanie się cementu. Złożony jest on z dwóch składników. Pierwszym z nich jest płyn, który ma konsystencję śmietany. Drugim natomiast jest proszek podobny do cementu. Dostarcza się go w beczkach oraz torbach papierowych.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com